Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2011

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus


Nowy Rok 2023 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0900

  Int. Stanisława Kobza

 • 1100

  W 60-lecie Mieczysława i Janiny Bakułów

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

Ewangelia (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiesława i Anny Barańskich

 • 1100

  Za śp. Krystyny i Jana Perzanowskich

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Wizyta duszpasterska od następnej niedzieli. Szczegóły na tablicy ogłoszeń

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze wschodu


Msze święte:
 • 1000

  W 2 r. urodzin Dawida-Kacpra

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

 • 1730

  W 18 r. urodzin Leszka

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Heleny, Władysława Brzost i Julianny Gąsior

 • 1100

  Za śp. Józefa, Katarzyny, Julianny Gniado i c.r. Gniado

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2011 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 930
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 1300
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Południowa od godz. 930
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Północna od godz. 930
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do skrzyżowania na Górzankę po obu stronach od godz. 900
 • Cyganka, ul. Gościnna do skrzyżowania na Górzankę po obu stronach od godz. 1300
 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna (od Rysia) do Sołtysa od godz. 830
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

Ewangelia (J 1, 29-34)

Duch Święty spoczął na Jezusie


Druga Niedziela zwykła, rok A. J 1, 29-34 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jana, Stefanii, Henryka, Janiny Okrzeja, c.r. Sado i Okrzeja

 • 1100

  Za śp. Henryka Kulmy w 5 r. śmierci

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2011 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 4a
 2. 4b
 3. 1a
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Mińska od godz. 1300
 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, przystanek od godz. 1300
 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

 • 1730

  Za śp. Jana Kuć w 3 r. śmierci


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 900
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna c.d. od godz. 900
 • Cyganka, ul. Szkolna c.d. od godz. 1300
 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do P. Lubaszki od godz. 930
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do końca od godz. 900

Ewangelia (Mt 4, 12-23)

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza


Trzecia Niedziela zwykła, rok A. Mt 4, 12-23 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Edwarda w 1 r. śmierci i Anny Okrzejów

 • 1100

  Za śp. Andrzeja, Agnieszki Biernackich, Stanisławy i Bolesława Książek

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2011 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Miła od godz. 930
 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

 • 1730

  Za śp. Bolesława Gańko


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Słoneczna od godz. 930
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Szkolna od godz. 930
 • 0800

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Jankowskich od godz. 930
 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Długa od godz. 930
 • 1630

  W 18 r. urodzin Anny

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy w duchu


Czwarta Niedziela zwykła, rok A. Mt 5, 1-12a - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Józefa Malinowskiego w 8 r. śmierci i w 1 r. urodzin Julianny

 • 1100

  Za śp. Władysława i Marianny Majszyków

 • 1700

  Za śp. Henryka Gniado (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2011 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3a
 2. 3b
 3. 4a
 • 1100

  Pogrzeb Zofii Foryś

 • 1700

  Za śp. Władysławy, Jana Kulmów i Aleksandra Główka