Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 28 lutego 2011

Ewangelia (Łk 2, 22-40)

Ofiarowanie Jezusa w świątyni


Msze święte:
 • 1000

  Za śp. Józefa Kuć, Marianny, Piotra i Władysława Kaczmarków

 • 1700

  Za śp. Wandy Kowalczyk w 2 r. śmierci

 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna (do P. Kalinowskich) od godz. 930
 • 1700

  Za śp. Mieczysława Strzelca


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna c.d. od godz. 930
 • 0800

  W 18 r. urodzin Piotra


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, Kolonia Zachodnia od godz. 930

Ewangelia (Mt 5, 13-16)

Wy jesteście światłem świata


Piąta Niedziela zwykła, rok A. Mt 5, 13-16 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Stanisława, Apolonii i Stanisława Wocial

 • 1100

  Za śp. Mirosława Ruta w 3 r. śmierci

 • 1700

  Za śp. Izabeli, Sławomira Bakułów i Stanisława Konowrockiego


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2011 r.

Za zmarłych:

Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty Zofię Foryś i Eugeniusza Tkacza

Wypominki:
 1. 4b
 2. 1a
 3. 1b
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia od godz. 1300
 • 1700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa (do P. Popis) od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa c.d. od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Polna od godz. 930
 • 1700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Strażacka od godz. 930
 • 1700

  W 18 r. urodzin Żanety


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Leśna od godz. 930

Ewangelia (Mt 5, 17-37)

Wymagania Nowego Przymierza


Szósta Niedziela zwykła, rok A. Mt 5, 17-37 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Kazimierza Kowalczyka w 24 r. śmierci

 • 1100

  Za śp. Ryszarda Laskowskiego w 8 r. śmierci i jego rodziców

 • 1700

  Za śp. Jana, Zuzanny, Ireny Gniado, c.r. Gniado i Tkacz


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2011 r.
 • Spotkanie z kandydatami do bierzmowania w niedzielę po feriach

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 3a
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna (do P. Piekut) od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna c.d. od godz. 930
 • 1700

  Za śp. Julianny, Stanisława Bieńkowskich, Franciszka Ruszczak, Jana Rasztawickiego i Bogdana Piotrkowicza

 • 1700

  Za śp. Genowefy w 4 r. śmierci i Edwarda Piekut

 • 0800

  Za Parafian

 • 1700

  Za śp. Franciszka, Gabrieli, Krzysztofa Kulmów, c.r. Kulmów, Wandy Płochockiej i c.r. Płochockich

Ewangelia (Mt 5, 38-48)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół


Siódma Niedziela zwykła, rok A. Mt 5, 38-48 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Henryka Perzanowskiego

 • 1100

  Za śp. Władysławy Jackiewicz w 8 r. śmierci

 • 1700

  Za śp. Heleny i Bolesława Książek


Ogłoszenia:
 • Podsumowanie wizyty duszpasterskiej.Dziękuję za:
 • - życzliwość i przyjęcie
 • - rozmowy i podpowiedzi dotyczące duszpasterstwa w naszej Parafii
 • - ofiary złożone na utrzymanie naszej świątyni
 • Spotkanie z kandydatami do bierzmowania w najbliższą niedzielę o 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 4a
 3. 4b
 • 0800

  Za Parafian

 • 1700

  Za śp. Władysława Kuć w 6 r. śmierci oraz c.r. Kuć i Brzost

 • 1700

  Za śp. Jana Bieńkowskiego w 30 r. śmierci

 • 1700

  Za śp. Jadwigi i Ryszarda w ich r. śmierci

 • 1700

  Za śp. Mirosława Jackiewicza

 • 1700

  Za śp. Władysława i Zofii Gańko

Ewangelia (Mt 6, 24-34)

Starajcie się naprzód o Królestwo Boga


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wincentego Ostrowskiego w 30 r. śmierci

 • 1100

  Za śp. Wiktora i Heleny Jurek

 • 1800

  Za śp. Eugenii, Franciszka Gańko, Franciszki i Stanisława Pasków


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z kandydatami do bierzmowania dzisiaj po Mszy św. o 1100
 • Pierwszy piątek miesiąca - proszę o zgłaszanie chorych, których odwiedzę od godz. 930
 • Spotkanie z rodzicami dzieci do I komunii św. odbędzie się 20.03.2011 po Mszy św. o 1100
 • W najbliższą niedzielę rozpocznie się Kurs Przedmałżeński po mszy św. o 1800

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 0800

  Za Parafian