Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 30 listopada 2011

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy duchem


Uroczystość Wszystkich Świętych, rok A. Mt 5, 1-12a.
Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Kazimiery i Michała Siporskich

 • 1100

  Za Parafian i procesja na cmentarz

Ewangelia (J 14, 1-6)

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele


Msze święte:
 • 1000

  Msza za wszystkich zmarłych

 • 1800

  Za śp. Heleny i Czesława Popis

 • 0800

  Za Parafian

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)

Ewangelia (Mt 25, 1-13)

Przypowieść o dziesięciu pannach


XXXII Niedziela zwykła, rok A. Mt 25, 1-13
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Czesława Grzywanowskiego

 • 1100

  Za śp. Władysławy Jackiewicz

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)


Ogłoszenia:
 • Sakrament bierzmowania dla naszej młodzieży odbędzie się 12 listopada o godz. 1600. Spowiedź dla młodzieży i ich bliskich w czwartek od godz. 1700
 • Strażaków zapraszamy na Mszę św. za Ojczyznę do katedry 9 listopada na godz. 1800
 • Spotkanie z rodzicami i dziećmi klasy 2 po Mszy św. o 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1600

  Bierzmowanie

Ewangelia (Mt 25, 14-30)

Przypowieść o talentach


XXXIII Niedziela zwykła, rok A. Mt 25, 14-30
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Hieronima Czyż, Franciszka, Apolonii Piotrkowiczów

 • 1100

  Za śp. Haliny Cudnej

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)


Ogłoszenia:
 • Dziś spotkanie z rodzicami i dziećmi klasy 2 po Mszy św. o 1100
 • Spotkanie z Bielankami po Mszy św. o 900 a z ministrantami po Mszy św. o 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 1a
 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

Ewangelia (Mt 25, 31-46)

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. c.r. Jackiewiczów i Kowalczyków

 • 1100

  O Boże błogosławieństwo dla rodziny

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z bielankami po Mszy św. o 900 a z ministrantami po Mszy św. o 1100
 • Rekolekcje adwentowe od I niedzieli adwentu. Spowiedź w poniedziałek i we wtorek. Wolne są intencje

Za zmarłych:

Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty Zofię Ostrowską i Tadeusza Rudnickiego

Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 1a
 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 0800

  Za zmarłych (listopadowa)

Ewangelia (Mk 13, 33-37)

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie


Pierwsza Niedziela Adwentu, rok B. Mk 13, 33-37 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jerzego w 20 r. śmierci i Eugeniusza Tkaczów

 • 1100

  Za śp. Stanisława Majszyka

 • 1800

  Za zmarłych (listopadowa)


Ogłoszenia:
 • Roraty o 630 z wyjątkiem uroczystości, świąt i niedziel

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
Msze święte:
 • 1000

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1600

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Anny, Stanisława, Władysława Jaglińskich i Teresy Micuła

Msze święte:
 • 1000

  Za zmarłych (listopadowa)

 • 1600

  Za Parafian

 • 1800

  Za Parafian

 • 0630

  Za zmarłych (listopadowa)