Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2012

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za Parafian

 • 1100

  Za śp. Mieczysława Strzelca

 • 1800

  Za Parafian


Ogłoszenia:
 • Kolęda w tym tygodniu
 • Uroczystość Trzech Króli. Możemy spożywać pokarmy mięsne

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 0800

  Za śp. ks. Szczepana Stalpińskiego


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Słoneczna od godz. 930
 • 0800

  Za śp. ks. Andrzeja Dudzika


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Długa od godz. 930
 • 1800

  Za śp. ks. Jana Sikory

 • 0800

  Za śp. ks. Jana Kuleszy


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, Kolonia Zachodnia od godz. 930

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze wschodu


Msze święte:
 • 0900

  Za Parafian

 • 1100

  W 3 r. urodzin Dawida-Kacpra

 • 1800

  Za śp. Władysława Kuć w 7 r. śmierci, c.r. Kuć i Brzost

 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia od godz. 930

Ewangelia (Mk 1, 7-11)

Chrzest Jezusa


Chrzest Pański - ks. Piotr Pawlukiewicz
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiesława i Anny Barańskich

 • 1100

  Za śp. Anny Okrzeja w 15 r. śmierci, Jana i Zofii Konowrockich

 • 1800

  Za Parafian


Ogłoszenia:
 • Kolęda w tym tygodniu
 • Za tydzień spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 2 po mszy św. o 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Leśna od godz. 930
 • 0800

  Za Misje


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Szkolna od godz. 930
 • 1800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Misje


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Polna od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Jana Tkacz w 30 dzień od pogrzebu


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Strażacka od godz. 930

Ewangelia (J 1, 35-42)

Znaleźliśmy Mesjasza


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zdzisława Barszczewskiego

 • 1100

  Za śp. Krystyny w 10 r. śmierci i Jana Perzanowskich

 • 1800

  Za śp. Józefa, Katarzyny, Julianny Gniado i ich rodzeństwo


Ogłoszenia:
 • Kolęda w tym tygodniu

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 0800

  Za Misje


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, przystanek od godz. 1400
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Miła od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Mirosława

 • 1800

  Za śp. Henryka Gniado


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa (do P. Popis) od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Antoniego i Katarzyny Gołębiewskich


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa c.d. od godz. 930
 • 1800

  W 5 r. ślubu Justyny i Michała


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna (do P. Kalinowskich) od godz. 930

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Henryka Kulmy

 • 1100

  Za śp. Jana Kuć

 • 1800

  Za śp. Izabeli, Sławomira Bakułów i jego rodziców


Ogłoszenia:
 • Kolęda w tym tygodniu

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna c.d. od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna (do P. Piekut) od godz. 930
 • 1800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna c.d. od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Zofii Foryś w 1 r. śmierci


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Bolesława Gańko


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Południowa od godz. 930

Ewangelia (Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jako mający władzę


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Eugeniusza Tkacz w 1 r. śmierci

 • 1100

  Za śp. Edwarda w 2 r. śmierci, Zofii i Adama Okrzejów

 • 1800

  Za śp. Józefa Malinowskiego w 9 r. śmierci


Ogłoszenia:
 • Kolęda w tym tygodniu
 • Wyjazd do chorych od godz. 900 w piątek

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b 3a 2b
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Mińska od godz. 1400