Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 29 lutego 2012

 • 1800

  Za Parafian

Ewangelia (Łk 2, 22-40)

Ofiarowanie Jezusa w świątyni


Msze święte:
 • 1000

  Za śp. Józefa Kuć, Piotra, Marianny i Władysława Kaczmarków

 • 1800

  W 3 r. śmierci Wandy Kowalczyk

 • 1800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Północna od godz. 930

Ewangelia (Mk 1, 29-39)

Jezus uzdrawia chorych


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Mirosława Ruta

 • 1100

  Za śp. Mariana-Stanisława, Stefanii, Jana Kowalczyków i Józefa Gryz

 • 1800

  Za śp. Stanisława Konowrockiego, jego rodziców i rodzeństwo


Ogłoszenia:
 • Kolęda w tym tygodniu

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a 1b 1a
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do skrzyżowania na Górzankę po obu stronach od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna (od Rysia) do Sołtysa od godz. 930
 • 1800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Jankowskich od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna c.d. od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Franciszka, Gabrieli, Krzysztofa Kulmów, c.r. Kulmów, Płochockich i Wandy Płochockiej


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do P. Lubaszki od godz. 930

Ewangelia (Mk 1, 40-45)

Uzdrowienie trędowatego


Szósta Niedziela zwykła, rok B. Mk 1, 40-45 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Stanisława, Apolonii i Stanisława Wocial

 • 1100

  Za śp. Kazimierza Kowalczyka w 25 r. śmierci

 • 1800

  Za śp. Marianny, Władysława Majszyków i Kazimierza Niewiatowskiego


Ogłoszenia:
 • Kolęda w poniedziałek: Cyganka, Gościnna od 930
 • Za tydzień spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 3 po Mszy św. o 1100
 • Nauka przedmałżeńska - spotkanie organizacyjne w niedzielę po Mszy św. o 1800, 19.02.2012

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b 3a 2b
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do końca od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Genowefy w 5 r. śmierci, Edwarda Piekut i ich rodziców

 • 1800

  Za śp. Julianny, Stanisława Bieńkowskich, Franciszka Ruszczak, Jana Rasztawickiego i Bogdana Piotrkowicza

 • 0800

  Za Parafian

 • 1800

  W 18 r. urodzin Maćka

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Lucjana Górskiego w 10 r. śmierci i jego rodziców

 • 1100

  Za śp. Władysławy Jackiewicz w 9 r. śmierci

 • 1800

  Za śp. Ryszarda Laskowskiego w 9 r. śmierci, jego rodziców i Adama Laskowskiego


Ogłoszenia:
 • Za tydzień spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 2
 • Nauka przedmałżeńska - spotkanie w niedzielę po Mszy św. o 1800

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a 1b 1a
 • 0800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian

Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18)

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie


Msze święte:
 • 1000

  Za śp. Henryka Gniado, c.r. Biernackich, Jackiewiczów i Piekut

 • 1800

  Za śp. Henryka Perzanowskiego i c.r. Perzanowskich

 • 1800

  Za śp. Jana i Władysławy Bieńkowskich

 • 1700

  Droga Krzyżowa i Msza św.

 • 1800

  Za śp. Zofii i Władysława Gańko

Ewangelia (Mk 1, 12-15)

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali


Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu, rok B. Mk 1, 12-15 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Aleksandra Główka, Władysławy i Jana Kulmów

 • 1100

  Za śp. Józefa Jarzębskiego w 15 r. śmierci Wojciecha, Marii i Reginy

 • 1730

  Gorzkie Żale

 • 1800

  Za śp. Heleny i Wiktora Jurek


Ogłoszenia:
 • Nauka przedmałżeńska - spotkanie w niedzielę po Mszy św. o 1800
 • W I piątek miesiąca odwiedzę chorych od godz. 900

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a 2a 3a
 • 0800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian