Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 lipca 2012

Ewangelia (Mk 5, 21-43)

Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Kingi, Tadeusza, Arkadiusza, Anny i Józefa Gniado

 • 1100

  Za śp. Zofii, Piotra, Scholastyki i Jana Reków

 • 1800

  Za śp. Bolesława, Henryki Kuźma i Ireneusza Cudnego


Ogłoszenia:
 • Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź połączona z adoracja od godz. 1700
 • Do chorych z wizytą udam się w piątek od godz. 900

Za zmarłych:

Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Romana Piekut

Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
 • 1800

  Za śp. Henryka w 3 r. śmierci, Józefa Siporskich i Janusza Janczak

 • 1800

  Za śp. Czesława Słowik i c.r. Książek

 • 1800

  Dla Piotra o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski

 • 1800

  Dla Tomasza o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski

 • 1800

  Za śp. Aleksandra Książka

 • 1700

  W 5 r. ślubu Krzysztofa i Sylwii o Boże błogosławieństwo dla nich i córeczki Mai

 • 1800

  Ślub Izabeli i Adriana

Ewangelia (Mk 6, 1-6)

Jezus nie przyjęty w Nazarecie


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Aleksandry, Tadeusza, Franciszka Urbanków i c.r. Gańko

 • 1100

  Za śp. Haliny, Stanisława Klimek i Ryszarda Wojdyga

 • 1800

  Za śp. Henryka Majszyk w 14 r. śmierci


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Rafał Jagliński, kawaler z par. tut. i Olena Czap, panna z par. Narodzenia N.M. Panny w Mińsku Mazowieckim
  • Radosław-Paweł Jackiewicz, kawaler z par. tut. i Katarzyna Gańko była parafianka, obecnie zamieszkała w Chrośli

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3a
 2. 3b
 3. 1a
 • 1800

  Za śp. Marianny Piekut w 30 dzień od pogrzebu

 • 1800

  Za śp. Stanisława Kowalczyka w 1 r. śmierci

 • 1430

  W 50 r. ślubu Czesławy i Władysława

 • 1630

  W 95 r. urodzin Zofii

Ewangelia (Mk 6, 7-13)

Rozesłanie Apostołów


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 18 r. urodzin Kamila

 • 1100

  Za śp. Henryka Kulmy i Ryszarda Przysowa

 • 1800

  Za śp. Czesławy w 2 r. śmierci i Juliana Dębowczyków


Ogłoszenia:
 • Za tydzień poświęcimy pojazdy na każdej Mszy św.
 • Zapowiedzi:
  • Paweł Piekut, kawaler z par. tut. i Beata-Sylwia Buczek, panna z Choszczówki Dębskiej
  • Rafał Jagliński, kawaler z par. tut. i Olena Czap, panna z par. Narodzenia N.M. Panny w Mińsku Mazowieckim
  • Radosław-Paweł Jackiewicz, kawaler z par. tut. i Katarzyna Gańko była parafianka, obecnie zamieszkała w Chrośli

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
 • 1800

  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimiery

 • 1700

  Ślub Joanny i Łukasza

 • 1800

  Za śp. Henryka Wieczorka, Feliksy, Andrzeja Niemczak, Stanisława i Stanisława Gniado

Ewangelia (Mk 6, 30-34)

Jezus dobry pasterz


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Czesława Rozbickiego i Stanisława Jackiewicza

 • 1100

  W 50 r. ślubu Władysława i Ireny

 • 1800

  Za śp. Wojciecha Rogulskiego w 8 r. śmierci


Ogłoszenia:
 • Dziś święcimy pojazdy na każdej Mszy św.
 • Zapowiedzi:
  • Daniel Cudny, kawaler z par. tut. i Helena Brzost, panna z par. św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim
  • Paweł Piekut, kawaler z par. tut. i Beata-Sylwia Buczek, panna z Choszczówki Dębskiej

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 3a
 3. 1b
 • 1800

  Za śp. Adama w 1 r. śm., Ryszarda Laskowskich i ich rodziców

 • 1800

  Za śp. Anny, Franciszka Brzostów, Wiktorii i Antoniego Jackiewiczów

 • 1800

  Za śp. Anny, Stanisława Szymankiewiczów, Mariana Wocial i jego rodziców

 • 1800

  Za śp. Mirosława Ruta

 • 1800

  Za śp. Anny, Feliksa i Grzegorza Tkacz

 • 1800

  Za śp. Stanisława, Ireny, Mateusza i Mariusza Rawskich

Ewangelia (J 6, 1-15)

Jezus rozmnaża chleb


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Franciszki, Stanisława Pasków, Wiktora, Eugenii i Franciszka Gańków

 • 1100

  Za śp. Stanisławy w 5 r. śm. Stanisława Siporskich i Jana Jaglińskiego

 • 1800

  Za śp. Anny Gniado i Marianny Nowickiej


Ogłoszenia:
 • Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy wiele wysiłku i czasu poświęcają, aby otaczać troską tereny cmentarza parafialnego, kościoła, przydrożnych kapliczek i krzyży
 • Odwiedziny chorych od godz. 900 w piątek
 • Zapowiedzi:
  • Daniel Cudny, kawaler z par. tut. i Helena Brzost, panna z par. św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a 2b 2a
 • 1800

  Za śp. Romana Piekut w 30 dzień od pogrzebu

 • 0800

  Za Parafian