Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2013

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus


Msze święte:
 • 0900

  W int. Sióstr Koła Różańcowego

 • 1100

  Za śp. Mieczysława Strzelca, Heleny i Stanisława Pszonka

 • 1800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian

 • 0800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Jana-Wiesława Kowalczyka w 30 dzień od pogrzebu

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze wschodu


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 4 r. urodzin Dawida-Kacpra

 • 1100

  Za śp. Krystyny i Jana Perzanowskich

 • 1800

  Za śp. Ryszarda Piekut w 30 dzień od pogrzebu


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2013 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 3a
 3. 3b
 • 0800

  Za śp. ks. Antoniego Gościmskiego


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 1300
 • 0800

  Za śp. ks. Jerzego Dupczyk


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 900
 • 0800

  Za śp. ks. Adama Żmijewskiego

 • 0800

  Int. Misyjna


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Południowa od godz. 930
 • 0800

  Int. Misyjna


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Mińska od godz. 1400
 • 0800

  Int. Misyjna


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Północna od godz. 930

Ewangelia (Łk 3, 15-16. 21-22)

Chrzest Jezusa


Święto Chrztu Pańskiego, rok C. Łk 3, 15-16.21-22 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiesława, Anny Barańskich i Henryka Zielińskiego

 • 1100

  Za śp. Lucjana Górskiego, jego c.r. rodzinę i Stefana Szulim;W 60 r. ślubu Zofii i Stanisława

 • 1800

  Za śp. Władysława Kuć, c.r. Kuć i Brzost


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2013 r.
 • Spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 2
 • Zapowiedzi:
  • Wojciech Lisowski, kawaler ze Stęporków, par. św. Jacka i św. Katarzyny diecezji radomskiej i Klaudyna-Helena Kopacz, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 1a
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do skrzyżowania na Górzankę po obu stronach od godz. 1200
 • 1800

  Za śp. Zdzisława Barszczewskiego w 20 r. śm.


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, przystanek od godz. 900
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do P. Lubaszki od godz. 1100
 • 0800

  Za śp. Genowefy, Edwarda Piekut, Anieli Bieleckiej i ich rodziców


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna (od Rysia) do Sołtysa od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Henryka Gniado


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do końca od godz. 900
 • 1800

  Za śp. Jana Kuć w 5 r. śm.


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna c.d. od godz. 900

Ewangelia (J 2, 1-12)

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej


Druga Niedziela zwykła, rok C. J 2, 1-11 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Aleksandra Główka, Jana, Władysławy Kulmów

 • 1100

  Za śp. Henryka Kulmy

 • 1800

  Za śp. Izabeli Bakuła


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2013 r.
 • Dziś spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 2
 • Zapowiedzi:
  • Wojciech Lisowski, kawaler ze Stęporków, par. św. Jacka i św. Katarzyny diecezji radomskiej i Klaudyna-Helena Kopacz, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
 • 1800

  Za śp. Jana Kowalskiego w 30 dzień od pogrzebu


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Słoneczna od godz. 1130
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Polna od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Jankowskich od godz. 1200
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Jana Gniado w 30 dzień od pogrzebu


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Szkolna od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Franciszka, Gabrieli, Krzysztofa Kulmów i Wandy Płochockiej


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Długa od godz. 900

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie


Trzecia Niedziela zwykła, rok C. Łk 1, 1-4; 4, 14-21 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zofii w 2 r. śm. i Stefana Foryś

 • 1100

  Za śp. Eugeniusza Tkacz w 2 r. śm.

 • 1800

  Za Parafian


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2013 r.
 • Dnia 4 lutego zmiana wystroju naszej świątyni
 • Do chorych udam się w 1 piątek miesiąca od godz. 900
 • Peregrynacja figury z Loretto (15 - 16.03.2013)

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3a
 2. 3b
 3. 1a
 • 1800

  Za śp. Józefa Malinowskiego w 10 r. śm.


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Leśna od godz. 900
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Strażacka od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, Kolonia Zachodnia od godz. 930
 • 0800

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna (do P. Kalinowskich) od godz. 930