Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 30 kwietnia 2013

Ewangelia (Mt 28, 8-15)

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom


Zbawienie przyszło przez krzyż
Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Jadwigi, Władysława i Eugeniusza Wieczorków

 • 1100

  Za śp. Wojciecha Rogulskiego

 • 1800

  W 14 r. ślubu Anety i Roberta i całej rodziny

 • 1800

  W 1 r. urodzin Karoliny

 • 2100

  Apel Jasnogórski i modlitwa za bł. Jana Pawła II. Złożenie wiązanki i zapalenie zniczy

 • 1800

  Za śp. Jana i Celestyny Komorzyckich

 • 1800

  Za śp. Natalii Konowrockiej

 • 1800

  Za śp. Stanisława i Feliksy Tkaczów

 • 1800

  Za śp. Stanisława Majszyka, jego rodziców i c.r. Skwarów

Ewangelia (J 20, 19-31)

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 35 r. urodzin Aleksandry

 • 1100

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Jana Jackiewicza w 2 r. śm.


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Dawid-Sebastian Kopacz, kawaler i Ilona Bąk, panna, oboje z parafii tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 1800

  Za śp. Aleksandry, Jana, Stanisława Biernackich, Stanisławy Wieczorek, Janusza Gołębiewskiego i Stanisławy Długaj

 • 1800

  Za śp. Jana Pechcin i jego rodziców

 • 1800

  W 1 r. urodzin Aleksandra

 • 1800

  Za śp. Ryszarda Kowalczyka w 4 r. śm.

 • 0800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Feliksa Zagańczyka

Ewangelia (J 21, 1-19)

Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom


III Niedziela Wielkanocna, rok C. J 21, 1-19 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Stanisławy, Stanisława Ruta, Anny, Mariana i Józefa Świętochowskich

 • 1100

  W 45 r. ślubu Jadwigi i Hieronima Urbanek

 • 1800

  W 6 r. ślubu Beaty i Piotra


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z dziećmi kl. 2 i rodzicami po Mszy św. o 1100
 • Zapowiedzi:
  • Krzysztof Kiriaka, kawaler z Lipska par. M.B. Anielskiej i Milena Rek, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 1800

  Za śp. Jana, Marianny, Ignacego Kuć i ich rodziców

 • 1800

  Za śp. Ryszarda Przysowa i Henryka Kulmy

 • 1800

  O pomyślny przebieg operacji

 • 0800

  Za Parafian

 • 1800

  Za św. Stefana i Kazimierza Piekut

 • 1800

  W 30 r. ślubu Elżbiety i Dariusza

Ewangelia (J 10, 27-30)

Jezus daje swoim owcom życie wieczne


IV Niedziela Wielkanocna, rok C - J 10, 27-30 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Stanisława Jackiewicza i c.r. Jackiewiczów

 • 1100

  W 5 r. ślubu Izabeli i Marcina oraz Maćka

 • 1800

  Za śp. Heleny w 3 r. śm. i Józefa Porębskich


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z dziećmi kl. 2 i rodzicami po Mszy św. o 1100. Za tydzień z rodzicami i dziećmi kl.3
 • Zapowiedzi:
  • Jacek Gańko, kaw. z par. tut. i Wioletta-Beata Domańska, panna z par. św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim
  • Artur Szydlik, kaw. z par. tut. i Kamila Czajkowska, panna z par. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim
  • Krzysztof Kiriaka, kawaler z Lipska par. M.B. Anielskiej i Milena Rek, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 1800

  Za śp. Eugeniusza Książka w 10 r. śm.

 • 1800

  O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 • 1800

  Za śp. Wiesława Jacak

 • 1800

  Za śp. Stanisława, Aleksandra, c.r. Wieczorków i Tkaczów

 • 1800

  W 1 r. urodzin Julii

 • 0800

  W 18 r. urodzin Michała

 • 1800

  Ślub Ilony i Dawida

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35)

Przykazanie nowe daję wam


V Niedziela Wielkanocna, rok C - J 13, 31-33a. 34-35 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jana, Anny i Stanisława Majszyków

 • 1100

  Za śp. Jana Grabarczyka w 9 r. śm. i jego rodziców

 • 1800

  Za śp. Józefa, Rozalii Konowrockich, Jakuba i Feliksy Gańko


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z dziećmi kl. 3 i rodzicami po Mszy św. o 1100
 • Zapowiedzi:
  • Jacek Gańko, kaw. z par. tut. i Wioletta-Beata Domańska, panna z par. św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim
  • Artur Szydlik, kaw. z par. tut. i Kamila Czajkowska, panna z par. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 1800

  Za śp. Stanisława, Zygmunta i Katarzyny Gajcy

 • 1800

  O Boże błogosławieństwo dla Ewy i Marcina w 3 r. ślubu i córki Mai