Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 lipca 2013

 • 1800

  W 5 r. ślubu Eweliny i Wiesława

 • 1800

  W 1 r. ur. Agatki i Przemka oraz w 4 r. ur. Karolinki

 • 1800

  Za śp. Czesława Słowik i c.r. Książek

 • 1800

  Za śp. Zofii, Aleksandra i Jana Kowalskich

 • 1800

  Za śp. Stanisławy, Stanisława Rek i ich rodziców

 • 1700

  Ślub Agnieszki i Daniela

 • 1800

  Za śp. Henryka Kulmy, jego rodziców i Ryszarda Przysowa

Ewangelia (Łk 10, 1-9)

Pokój królestwa Bożego


XIV Niedziela zwykła, rok C - Łk 10, 1-9 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Lucyny Tkaczyk, Jana, Adama i Marianny Bieńkowskich

 • 1100

  Za śp. Piotra, Haliny Gryz i ich rodziców

 • 1800

  Za śp. Czesława Grzywanowskiego, Feliksy, Józefa, Władysława, Krystyny, Stanisława, Zuzanny Ruta i Waldemara Malesa


Ogłoszenia:
 • Od 14 do 20 lipca będę na badaniach i Msza św. odprawiona będzie 20 lipca o 1800 przez ks. Marka

Za zmarłych:

Odszedł z naszej wspólnoty śp. Wiesław Rek

Wypominki:
 1. 3a
 2. 3b
 3. 1a
 • 1800

  Za śp. Jana Kowalskiego

 • 1800

  Za śp. Genowefy, Edwarda Piekut i Anieli Bieleckiej

 • 1000

  Pogrzeb Wiesława Rek

 • 1800

  W r. ślubu Izabeli i Adriana

 • 1845

  Intencja o pogodę

 • 1800

  Za śp. Marianny Bieńkowskiej w 1 r. śm.

 • 1800

  Msza św. dziękczynno - błagalna dla całej rodziny

 • 0800

  Intencja o pogodę

 • 1800

  Za śp. Aleksandra Książka

Ewangelia (Łk 10, 25-37)

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie


XV Niedziela zwykła, rok C - Łk 10, 25-37 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Czesławy i Juliana Dębowczyków

 • 1100

  Za śp. Dziadków

 • 1800

  Za śp. Wojciecha Rogulskiego w 9 r. śm.


Ogłoszenia:
 • Od 14 do 20 lipca będę na badaniach i Msza św. odprawiona będzie 20 lipca o 1800 przez ks. Marka
 • Zapowiedzi:
  • Krzysztof Tokarski, kawaler z Dobrego i Marta-Monika Podstawka, panna z par. tut.
  • Karol-Paweł Witowski, kawaler z Mińska Mazowieckiego i Klaudia-Paulina Lisiecka, panna z par. tut.

Ewangelia (Łk 10, 38-42)

Jezus w gościnie u Marty i Marii


XVI Niedziela zwykła, rok C - Łk 10, 38-42 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Czesława Rozbickiego i Stanisława Jackiewicza

 • 1100

  Za śp. Franciszka, Aleksandry, Tadeusza Urbanek, c.r. Gańko i Szczecińskich

 • 1800

  Za śp. Haliny, Stanisława Klimek i Ryszarda Wojdyga


Ogłoszenia:
 • Za tydzień poświęcimy pojazdy na każdej Mszy św.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
 • 1800

  Za śp. Anny, Franciszka Brzost, Wiktorii i Antoniego Jackiewiczów

 • 1800

  Za śp. Stanisława Kowalczyka w 2 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Henryka Majszyka i Ryszarda Ohman

 • 1800

  Za śp. Henryka Wieczorka w 19 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Anny Gniado i Marianny Nowickiej

 • 1800

  Za śp. Anny, Feliksa, Grzegorza Tkacz i Edmunda Paczkowskiego

Ewangelia (Łk 11, 1-13)

Chrystus uczy modlitwy


XVII Niedziela zwykła, rok C - Łk 11, 1-13 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Krzysztofa i Bolesława Kulma

 • 1100

  Za śp. Stanisławy w 6 r. śm. Stanisława Siporskich i Jana Jaglińskiego

 • 1800

  Za śp. Eugenii, Wiktora, Franciszka Gańko, Franciszki i Stanisława Pasków


Ogłoszenia:
 • Pierwszy Piątek Miesiąca. Do chorych udam się od godz. 900
 • Przez cały sierpień zapraszam do modlitwy Różańcowej o godz. 1730
 • W sierpniu zachęcam do abstynencji

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
 • 1800

  O zdrowie dla Kazimiery

 • 0800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Kazimiery w 50 r. śm., Tadeusza Lipińskich i rodziców