Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2014

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus


Msze święte:
 • 1100

  Za śp. Mieczysława Strzelca, Heleny i Stanisława Pszonka

 • 1800

  Za Parafian

 • 0700

  Za Parafian

 • 1700

  Adoracja i spowiedź

 • 1800

  Za Parafian

Ewangelia (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 5 r. urodzin Dawida-Kacpra

 • 1100

  Za śp. Juliana Gańko

 • 1800

  Za śp. Jana i Krystyny Perzanowskich


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2014 r.
 • Zapowiedzi:
  • Damian-Kamil Żochowski, kawaler z par. św. Jana Chrzciciela w Sadownem i Magdalena Bąk, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 1a
 3. 1b

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze wschodu


Msze święte:
 • 0900

  W 9 r. ur. Błażeja

 • 1100

  Za śp. Piotra, Ryszarda i Bogdana

 • 1800

  W 18 r. ur. Justyny-Joanny

 • 0700

  Za śp. ks. Jerzego-Kacpra Dziurzyńskiego


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Miła od godz. 1430
 • 0700

  Za śp. O. Mariusza-Józefa Ratajczyka


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Słoneczna od godz. 1430
 • 0700

  Za śp. ks. Leszka-Grzegorza Mencel


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna (do P. Kalinowskich) od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Ks. Jana Makowskiego


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Szkolna od godz. 1430
 • 0700

  Za śp. ks. Czesława Żyły


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna c.d. od godz. 930

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa


Rozdarte niebo: Daję Słowo - Chrzest Pański - 10 I 2021
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiesława, Anny Barańskich, Henryka i Barbary Zielińskich

 • 1100

  W 10 r. ślubu Anny i Mariusza

 • 1800

  Za śp. Zdzisława Barszczewskiego


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2014 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 3a
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Długa od godz. 1430
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, Kolonia Zachodnia od godz. 1430
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Leśna od godz. 1430
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Polna od godz. 1430
 • 0700

  O Boże błogosławieństwo dla Pawła

 • 1800

  Za śp. Henryka, Stanisławy i Józefa Gniado


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 930

Ewangelia (J 1, 29-34)

Duch Święty spoczął na Jezusie


Druga Niedziela zwykła, rok A. J 1, 29-34 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Izabeli, Sławomira Bakuła i jego rodziców

 • 1100

  Za śp. Jana Kuć

 • 1800

  Za śp. Henryka Kulmy w 8 r. śm.


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2014 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 3a
 • 1800

  Za śp. Antoniego i Katarzyny Gołębiewskich


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, przystanek od godz. 1430
 • 1800

  Za śp. Krystyny Rokickiej w 30 dzień od pogrzebu


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa (do P. Popis) od godz. 930
 • 1800

  Za Mieszkańców ul. Leśnej


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa c.d. od godz. 1430
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Strażacka od godz. 930
 • 1800

  W 85 r. urodzin Tadeusza i 76 r. urodzin Janiny


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna (do P. Piekut) od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Franciszka, Gabrieli, Krzysztofa Kulmów i Wandy Płochockiej


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna c.d. od godz. 930

Ewangelia (Mt 4, 12-23)

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza


Trzecia Niedziela zwykła, rok A. Mt 4, 12-23 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zofii, Stefana i Eugeniusza Foryś

 • 1100

  Za śp. Eugeniusza w 3 r. śm. i Jerzego Tkacz

 • 1800

  Za śp. Józefa Malinowskiego w 11 r. śm. i jego rodziców


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2014 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 1a
 3. 1b
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 1430
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Jankowskich od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Mariana Gruba i Piotra Majszyka


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Mińska od godz. 1430
 • 1800

  W 1 r. urodzin Anastazji


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Południowa od godz. 930
 • 1800

  Za Mieszkańców Słonecznej i Stanisławowskiej


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do skrzyżowania na Górzankę po obu stronach od godz. 930