Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 października 2014

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za Parafian

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Mariana Gruba

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Zofii Gołębiewskiej w 12 r.śm.

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  W 17 r. urodzin Mateusza

Ewangelia (Mt 21, 33-43)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy


XXVII Niedziela zwykła, rok A. Mt 21, 33-43 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W intencji "Żywego Różańca"

 • 1100

  W 25 r. ślubu Marzanny i Andrzeja

 • 1800

  Za śp. Janusza i Czesława Wróblewskich


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z rodzicami i Gimnazistkami po Mszy św. o 1100
 • Możemy zgłaszać intencje w zakrystii na następny rok
 • Wypominki przyjmuję na rok, jednorazowe i listopad

Za zmarłych:

Pożegnaliśmy śp. Annę Gańko i Kazimierza Bartnickiego

Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  W 1 r. urodzin Barbary

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. c.r. Krusiewiczów i Wieczorków

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za Sp. Józefa Kowalczyka

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  O Boże błogosławieństwo dla Reginy i Bolesława w r. ślubu

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  W 5 r. ślubu Marleny i Damiana

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Anny, Feliksa i Grzegorza Tkaczów

Ewangelia (Mt 22, 1-14)

Przypowieść o zaproszonych na ucztę


XXVIII Niedziela zwykła, rok A. Mt 22, 1-14 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wandy, Ryszarda, Wacława, Franciszki Kowalczyków i Mieczysława Mames

 • 1100

  Za śp. Bolesława Bąk

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  O Boże błogosławieństwo dla Piotra, Tomasza i Rut


Ogłoszenia:
 • Możemy zgłaszać intencje w zakrystii na następny rok
 • Wypominki przyjmuję na całoroczne, jednorazowe i listopad

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za sp. Edwarda Okrzeja w 4 r. śm.

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Eugeniusza Cudnego

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Jana Siporskiego, Kazimiery, Mariana, Stanisława Rogali i Danuty Kułach

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Barbary Lendo

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za Parafian

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Heleny, Bolesława Książek i Eugeniusza Piekut

Ewangelia (Mt 22, 15-21)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga


XXIX Niedziela zwykła, rok A. Mt 22, 15-21 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W r. ślubu Wojciecha, Sylwii i ich dzieci

 • 1100

  W 60 r. ślubu Wiesława i Aliny Cudnych. O zdrowie dla Maryli

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Stanisława Grabarczyka w 16 r. śm., jego rodziców, Andrzeja, Stanisława i Bronisławy Bąk


Za zmarłych:

Pożegnaliśmy śp. Janinę Gniado

Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Krystyny Gniado w 4 r. śm.

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za Parafian

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Anny Gańko (int. Sióstr Różańcowych)

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Marleny Barszczewskiej

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Janiny, Czesława Lisieckich, Jolanty i Władysława Chróścickich

 • 1700

  Ślub Eweliny i Marka

 • 1755

  Różaniec

 • 1830

  W 7 r. ślubu Agnieszki i Kamila

Ewangelia (Mt 22, 34-40)

Największe przykazanie


XXX Niedziela zwykła, rok A. Mt 22, 34-40 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Tadeusza Nowickiego i Tadeusza Gniado

 • 1100

  W 60 r. ślubu Janiny i Tadeusza Jackiewiczów

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Tadeusza Lipińskiego

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za śp. Zofii Biernackiej, Jana i Agnieszki Ostrowskich

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za Parafian

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za Parafian

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za Parafian

 • 1730

  Różaniec

 • 1800

  Za Parafian