Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 marca 2015

Ewangelia (Mk 9, 2-10)

Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym


Druga Niedziela Wielkiego Postu, rok B - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Władysławy, Jana Kulmów, Aleksandra Główka, c.r. Kulmów i Główka

 • 1100

  Za śp. Mariana, Zofii i Andrzeja Gruba

 • 1730

  Gorzkie Żale

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Kurs Przedmałżeński po Mszy św. o 1800
 • Przypomnienie o Baranku wielkanocnym
 • Odwiedziny chorych od 900 w piątek

Za zmarłych:

Polećmy Bożemu miłosierdziu śp. Janinę Kulma

Wypominki:
 1. 3a
 2. 3b
 3. 1a
 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1700

  Droga Krzyżowa z udziałem dzieci

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1840

  Droga Krzyżowa

 • 1700

  Za śp. Kazimiery Ochman w 30 dzień od pogrzebu

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania


Trzecia Niedziela Wielkiego Postu, rok B - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiktora, Eugenii, Franciszka Gańko, Franciszki i Stanisława Paska

 • 1100

  Za śp. Heleny, Władysława Rosik, Jadwigi i Henryka Jackowiczów

 • 1730

  Gorzkie Żale

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Kurs Przedmałżeński po Mszy św. o 1800
 • Spotkanie z kl. 3 gimnazjalną i rodzicami po Mszy św. o 1100
 • Za tydzień spotkanie z kl.3 podstawówki i rodzicami po Mszy św. o 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 0700

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1700

  Droga Krzyżowa z udziałem dzieci

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1840

  Droga Krzyżowa

 • 1700

  Za śp. Krystyny Gniado

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

Ewangelia (J 3, 14-21)

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony


IV Niedziela Wielkiego Postu, rok B - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Tadeusza Kruszewskiego w r. śm.

 • 1100

  Za śp. Ryszarda i Jadwigi Cudnych

 • 1730

  Gorzkie Żale

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Kurs Przedmałżeński po Mszy św. o 1800
 • Spotkanie z kl.3 podstawówki i rodzicami po Mszy św. o 1100
 • Zapowiedzi:
  • Andrzej Szymański, kawaler z Otwocka Parafii Św. Wincentego a Paulo i Agnieszka Zofia Sado, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3a
 2. 3b
 3. 1a
 • 0700

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1700

  W urodziny Olgi

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1700

  Droga Krzyżowa z udziałem dzieci

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1840

  Droga Krzyżowa

 • 1700

  Za śp. Cezarego, Barbary i Andrzeja Jackiewiczów

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

Ewangelia (J 12, 20-33)

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity


V Niedziela Wielkiego Postu, rok B - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1100

  W 4 r. urodzin Franciszka

 • 1730

  Gorzkie Żale

 • 1800

  Za śp. Barbary w 5 r śm., Stefana i Eugenii Kulmów


Ogłoszenia:
 • Kurs Przedmałżeński po Mszy św. o 1800
 • Do chorych udam się w sobotę od godz. 900
 • W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie z Ministrantami, Strażakami i Bielankami

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b

Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą


Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Janiny Kulma( Koła Różańcowe)

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1700

  Za śp. Janiny Kulma w 30 dzień od pogrzebu

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1840

  Droga Krzyżowa

 • 1700

  W 18 r. urodzin Mateusza

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

Ewangelia (Mk 14, 1 – 15, 47)

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa


Tłumy Serc - Ks. Stefan Ceberek
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Apolonii Siwak

 • 1100

  Za sp. Władysława, Stanisława i Marianny Krusiewiczów

 • 1730

  Gorzkie Żale

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)


Ogłoszenia:
 • Kurs Przedmałżeński po Mszy św. o 1800
 • Dziś w Grzebowilku o 1800 Misterium Męki Pańskiej
 • W środę, po wieczornej Mszy św. zapraszam do pomocy w przygotowaniach "Grobu i Ciemnicy"
 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko (Gregorianka)

 • 1800

  Za śp. Zofii, Stanisława i Aleksandra Wieczorków