Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 maja 2015

 • 1800

  Za śp. Zofii, Aleksandra Kowalskich i ich rodziców

 • 1400

  Chrzest

 • 1800

  Za śp. Wiktorii, Franciszka Kobza, Zofii i Nikodema Wieczorków

Ewangelia (J 15, 1-8)

Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity


V Niedziela Wielkanocna, rok B. J 15, 1-8 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Mariana Gruba

 • 1100

  Za śp. Feliksa Rek, c.r. Rek i Baranowskich

 • 1730

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  W 5 r. ślubu Ewy i Marcina i córki Mai


Ogłoszenia:
 • Za tydzień spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 3 po Mszy św. o 1100. Po wieczornej Mszy św. spotkanie z kl. 3 gimnazjalną
 • Uroczystość Strażacka
 • Zapowiedzi:
  • Paweł Gańko, kawaler z par. tut. i Wioletta Rokicka, panna z Zamienia

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 1a
 3. 1b

Ewangelia (J 14, 27-31a)

Pokój zostawiam wam


Msze święte:
 • 0800

  Za śp. Franciszka Paska, Stanisława, Eugenii, Franciszka i Wiktora Gańków

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Dzień Strażaka:1. Za Strażaków2. W 18 r. urodzin Daniela3. Gregorianka

 • 1800

  Za śp. Genowefy, Edwarda Piekut, Anieli Bieleckiej i ich rodziców

  Nabożeństwo Majowe

 • 1900

  W 30 dzień od pogrzebu śp. Heleny Tryfon

 • 1800

  W 15 r. ślubu Anety i Waldemara i ich dzieci

  Nabożeństwo Majowe

 • 1700

  Za śp. Zbigniewa Nietubyć w 30 dzień od pogrzebu

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Stanisława Jackiewicza i c.r. Jackiewiczów

 • 0900

  Za śp. Stanisława Wieczorka w 6 r. śm., Stanisława i Zofii Kulmów

 • 1800

  Za śp. Stanisławy, Stanisława Rek i c.r. Rek

  Nabożeństwo Majowe

 • 0800

  Za śp. Zygmunta Siwak

  Nabożeństwo Majowe

Ewangelia (J 15, 9-17)

Przykazanie miłości


VI Niedziela Wielkanocna, rok B. J 15, 9-17 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. c.r. Jackiewiczów i Kowalczyków

 • 1100

  Za śp. Władysławy i Jana Kuleszów

 • 1730

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Eugeniusza Piekut w r. śm.


Ogłoszenia:
 • Dziś spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 3 po Mszy św. o 1100
 • Po wieczornej Mszy św. spotkanie z kl. 3 gimnazjalną
 • Zapowiedzi:
  • Radosław Truszczyński, kawaler i Katarzyna Kulma, panna, oboje z par. tut.
  • Paweł Gańko, kawaler z par. tut. i Wioletta Rokicka, panna z Zamienia

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 1a
 3. 1b
 • 1700

  Za śp. Stanisława Grabarczyka

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Jana, Stanisława Kruszewskich, Bożeny i Teresy Gryz

 • 1800

  Za śp. Anny, Stanisława Szymankiewiczów, Mariana Wocial i jego rodziców

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Zofii, Wacława i Bogdana Sado

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Adama Bieńkowskiego w 28 r. śm. i c.r. Bieńkowskich

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Zofii, Piotra, Jana, Scholastyki Rek, Józefa, Anny Gniado, c.r. Rek, Kalinowskich i Gniado

  Nabożeństwo Majowe

 • 1900

  Za śp. Stanisławy Kulma w 30 dzień od pogrzebu

 • 0800

  W 18 r. urodzin Rafała Kowalczyka

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Ślub Anny Kosobudzkiej i Pawła Majszyka

Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zofii, Władysława Kowalczyków, Stanisławy i Wacława Dobosz

 • 1100

  W rocznicę ślubu Marzeny i Andrzeja

 • 1730

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Edwarda, Władysławy, Romana Gniado, Jana, Wiktorii i Henryka Siporskich


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Sebastian Siporski, kawaler z par. tut. i Natalia Szczęsna, panna z Pustelnika
  • Radosław Truszczyński, kawaler i Katarzyna Kulma, panna, oboje z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 1a
 3. 1b
 • 1800

  Za śp. Zofii Mońskiej w r. śm. i Stefana Szulim w 3 r. śm.

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Janiny Bakuła w 3 r. śm.

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Wiesławy Ostrowskiej w 2 r. śm.

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Cecylii, Stanisława Brzost i ich rodziców

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Zofii, Antoniego i Katarzyny Gołębiewskich

  Nabożeństwo Majowe

 • 1700

  Ślub Mariki Banaszek i Karola Klimkowskiego

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Jana Siporskiego, Kazimiery, Mariana, Stanisława Rogali i Danuty Kułach

Ewangelia (J 7, 37-39)

Strumienie wody żywej


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Haliny, Dariusza Kozłowskich, Heleny, Stanisława Kuc, Katarzyny i Jana Araźnych

 • 1100

  KOMUNIA ŚWIĘTA

 • 1730

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Stanisława Okrzeja, Józefa, Grzegorza Stępień i Andrzeja Marszał


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Sebastian Paska, kawaler ze Stanisławowa i Magdalena Podstawka, panna z par. tut.
  • Sebastian Siporski, kawaler z par. tut. i Natalia Szczęsna, panna z Pustelnika
  • Grzegorz Wieczorek, kawaler z Porąb, par. św. Katarzyny w Pustelniku i Magdalena Foryś, pana z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 1a
 3. 1b
 • 1800

  Za śp. Władysława, Anny, Stanisława Jaglińskich, Stanisława i Władysławy Rudnickich

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Krystyny Gniado

  Nabożeństwo Majowe

 • 1900

  W int. Rodziców

 • 1800

  Za śp. Sylwestra Książka i Marleny Barszczewskiej

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Heleny, Wiktora Jurek i ich rodziców

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Marianny, Jana, Bogusława Kuć i c.r. Kuć

  Nabożeństwo Majowe

 • 0800

  W 1 r. urodzin Tomasza Jana

  Nabożeństwo Majowe

 • 1200

  Uroczystość OSP Cyganka

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Józefa, Stefanii Słowik i Henryka Rek

 • 1100

  Za śp. Mariana, Stanisława Kowalczyka jego rodziców, Józefa Gryz i c.r. Sadoch

 • 1730

  Nabożeństwo Majowe

 • 1800

  Za śp. Mariusza Rawskiego


Ogłoszenia:
 • W piątek od godz. 900 odwiedzę chorych
 • Zapowiedzi:
  • Sebastian Paska, kawaler ze Stanisławowa i Magdalena Podstawka, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 3a