Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 30 września 2016

 • 0800

  Rozpoczęcie Roku Szkolnego

 • 1800

  Za poległych w obronie Ojczyzny

 • 1800

  Za Parafian

 • 1700

  Ślub Anny i Kamila

 • 1800

  W 10 r. ślubu Waldemara i Magdaleny Tkacz

Ewangelia (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa


XXIII Niedziela zwykła, rok C; Łk 14, 25-33
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zbigniewa Wolszczak

 • 1100

  Za śp. Juliana Gańko w 3 r. śm., c.r. Gańko

 • 1800

  Za śp. Wacława i Stanisławy Dobosz


Ogłoszenia:
 • Dziś spotkanie z kandydatami do bierzmowania i rodzicami po Mszy św. o 1100
 • Program Misji Świętych w naszej parafii w dniach 11 - 16 września 2016 r.
 • Zapowiedzi:
  • Rafał Pyrzanowski, kawaler z par. tut. i Anna Struska, panna z par. Wniebowzięcia N.M.P. w Kocku
  • Arkadiusz Trzeciak, kawaler z par. św. Anny w Jakubowie i Magdalena Kalinowska, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 0700

  Za Parafian

 • 0700

  Za Parafian

 • 0700

  Za Parafian

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  O Boże błogosławieństwo dla Reginy

Ewangelia (Łk 15, 1-32)

Radość z nawrócenia grzesznika


XXIV Niedziela zwykła, rok C; Łk 15, 1-32
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiesława Brzost i c.r. Brzost

 • 1100

  W 25 r. ślubu Barbary i Sylwestra

 • 1800

  Za śp. Janiny Bakuła


Ogłoszenia:
 • Program Misji Świętych w naszej parafii w dniach 11 - 16 września 2016 r.
 • Zapowiedzi:
  • Rafał Pyrzanowski, kawaler z par. tut. i Anna Struska, panna z par. Wniebowzięcia N.M.P. w Kocku

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a

Ewangelia (Łk 1, 45)

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła


Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Kazimiery, Jana Ruta, Jadwigi Źelazowskiej i Zygmunta Sankowskiego

 • 2000

  Za śp. Zofii w 13 r. śm., Władysława Kowalczyków i Zygmunta Komudy

Ewangelia (J 3, 13-17)

Krzyż narzędziem zbawienia


Msze święte:
 • 0900

  Dziękczynna za łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo

 • 2000

  Za śp. Wacława, Anny Gniado, Franciszka i Marianny Nowickich

Ewangelia (1 J 4, 16)

Myśmy poznali i uwierzyli Miłości, jaką Bóg ma


Msze święte:
 • 0900

  Za Parafian

 • 2000

  O nawrócenie i wyjście z nałogu Bolesława. O Boże błogosławieństwo w rocznice ślubu: Magdaleny i Mariusza, Marioli i Marcina, Katarzyny i Mariusza

Ewangelia (Łk 22, 45)

To czyńcie na moją pamiątkę


Msze święte:
 • 0900

  O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, dzieci i wnucząt

 • 2000

  Za śp. Józefa i Heleny Porębskich

  W 10 r. ślubu Roberta i Agaty

 • 1800

  Za śp. Władysława, Jana Jaglińskich i ich rodziców

Ewangelia (Łk 16, 1-13)

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie


XXV Niedziela zwykła, rok C; Łk 16, 1-13
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 15 r. ślubu Iwony i Wojciecha

 • 1100

  Za śp. Anny, Wiesława Barańskich, Barbary i Henryka Zielińskich

 • 1800

  O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 1800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Stefana Kalinowskiego i jego rodziców

 • 1800

  Za śp. Bogusława Kuć

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  BIERZMOWANIE

Ewangelia (Łk 16, 19-31)

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu


XXVI Niedziela zwykła, rok C - Łk 16, 19-31 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zofii i Władysława Gańko

 • 1100

  Za śp. Anny, Józefa Gniado, c.r. Gniado, Zofii, Piotra, Jana, Scholastyki Rek, c.r. Rek i Kalinowskich

 • 1800

  Za śp. Jana, Heleny Tryfon i c.r. Kulmów


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 1100

  Pogrzeb Henryki Tkacz

 • 1800

  Za śp. Józefa Siporskiego w 15 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Haliny, Henryka Wieczorków, Andrzeja, Feliksy Niemczak, Stanisława i Stanisława Gniado

 • 1800

  O Boże błogosławieństwo dla Justyny i Emila w 1 r. ślubu oraz Amelii

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Sławomira Bartnickiego