Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2017

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus


Nowy Rok 2023 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 1100

  Za śp. Stanisława, Heleny Przonka, Mieczysława i Władysławy Strzelec

 • 1800

  Za śp. Jana Siporskiego w 30 dzień od śmierci


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z Kołami Różańcowymi w Piątek o 1200
 • Wizyta Duszpasterska 2017 r.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b
 • 1800

  Za śp. ks. Zbigniewa Brzozowskiego

 • 0700

  Za śp. ks. Andrzeja Kamińskiego

 • 1800

  Za śp. Katarzyny Gańko

 • 0700

  Za Parafian

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze wschodu


Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Wiesława, Anny Barańskich, Henryka i Barbary Zielińskich

 • 1100

  W r. urodzin Błażeja

 • 1800

  Za śp. Jana i Krystyny Perzanowskich

 • 1800

  W 18 r. urodzin Patrycji


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Południowa od godz. 930

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa


Święto Chrztu Pańskiego, rok A. Mt 3, 13-17 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za Parafian

 • 1100

  Za śp. Juliana Gańko, c.r. Konowrockich i Gańko

 • 1800

  W 50 r. urodzin Adama


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2017 r.
 • Spotkanie z rodzicami i dziećmi kl.4 w niedzielę po Mszy św. o 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3a
 2. 3b
 3. 4a
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 1300
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Północna od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Mińska od godz. 1430
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna (od Rysia) do Sołtysa od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna c.d. od godz. 930 do 11:00
 • Cyganka, ul. Szkolna c.d. od godz. 1300 do 18:00
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Jankowskich od godz. 930

Ewangelia (J 1, 29-34)

Duch Święty spoczął na Jezusie


Druga Niedziela zwykła, rok A. J 1, 29-34 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 50 r. ślubu Stanisławy i Stanisława

 • 1100

  Za śp. Zdzisława Barszczewskiego

 • 1800

  Za Parafian


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2017 r.
 • Dziś, w niedzielę, spotkanie z rodzicami i dziećmi kl.4 po Mszy św. o 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do skrzyżowania na Górzankę po obu stronach od godz. 1300
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do P. Lubaszki od godz. 930 do 12:30
 • Cyganka, ul. Gościnna do P. Lubaszki od godz. 1600 do 19:00
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, przystanek od godz. 1430
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do końca od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 900 do 11:00
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 1600 do 19:00
 • 1800

  Za śp. Jana Kuć


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia od godz. 930

Ewangelia (Mt 4, 12-23)

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza


Trzecia Niedziela zwykła, rok A. Mt 4, 12-23 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Henryka Kulmy w 11 r. śm.

 • 1100

  Za śp. Jana Szymanowskiego w 2 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Stanisława Grabarczyka


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2017 r.
 • Spotkanie z osobami z "Rodzinnego Różańca"

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 0700

  Za śp. ks. Eugeniusza Bączyka


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Polna od godz. 1300
 • 0700

  Za śp. ks. Wojciecha Wiesława Makowskiego


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, Kolonia Zachodnia od godz. 930
 • 0700

  O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny i opiekę Matki Bożej


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Szkolna od godz. 1430
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Strażacka od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Długa od godz. 1330
 • 1800

  Za śp. Józefa Malinowskiego w 14 r. śm. i jego rodziców


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna (do P. Kalinowskich) od godz. 930

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy w duchu


Czwarta Niedziela zwykła, rok A. Mt 5, 1-12a - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zofii, Stefana, Eugeniusza i Heleny Foryś

 • 1100

  Za śp. Eugeniusza w 6 r. śm., Henryki i Jerzego Tkacz

 • 1800

  Za śp. Wandy i Ryszarda Kowalczyków w 8 r. śm.


Ogłoszenia:
 • Wizyta Duszpasterska 2017 r.
 • Dziś spotkanie z osobami z "Rodzinnego Różańca"

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 4a
 2. 1a
 3. 1b
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna c.d. od godz. 1300
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa (do P. Popis) od godz. 930