Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 30 kwietnia 2017

 • 1800

  Za śp. Sławomira Bartnickiego

Ewangelia (J 11, 1-45)

Wskrzeszenie Łazarza


V Niedziela Wielkiego Postu, rok A. J 11, 1-45 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Stanisławy, Stanisława Ruta, Mariana i Anny Świętochowskich

 • 1100

  W rocznicę ślubu Agnieszki i Pawła

 • 1730

  Gorzkie Żale

 • 1800

  Za śp. Piotra Twardowskiego


Ogłoszenia:
 • Do chorych udam się od godz. 900 w sobotę (Brzóze)
 • Spotkanie z Rodzicami i dziećmi kl. IV

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 1800

  Za śp. Ryszarda Przysowa i Henryka Kulma

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Ołtarzewskiego, Stanisławy i Ryszarda Stefanowiczów i Władysława Bieleckiego

 • 1800

  Za Jana, Stefanii, Henryka, Janiny Okrzejów, c.r. Okrzejów, Sado i Gańko

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Marianny Jackiewicz w 30 dzień od pogrzebu

 • 1840

  Droga Krzyżowa

 • 1800

  W 18 r. ślubu Anety i Roberta

Ewangelia (Mt 26, 14–27, 66)

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa


Tłumy Serc - Ks. Stefan Ceberek
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jana, Aleksandry, Stanisława Biernackich, Jana, Janusza Gołębiewskich i Stanisławy Długai

 • 1100

  Za śp. Jana Jackiewicza w 6 r. śm.

 • 1730

  Gorzkie Żale

 • 1800

  Za śp. Jadwigi, Władysława i Eugeniusza Wieczorków


Ogłoszenia:
 • Dziś spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. IV
 • Zapowiedzi:
  • Łukasz Patryk Puła, kawaler z par. św. Kazimierza w Giżycku i Patrycja Anna Cudna, panna z par. tut.
 • 1800

  Za śp. Heleny i Józefa Porębskich

 • 1800

  Za śp. Heleny Tryfan i Stanisławy Kulma

 • 1800

  Za śp. Teresy, Czesława, Bożeny Gryz, Stanisława i Jana Kruszewskich

Ewangelia (J 18, 1 – 19, 42)

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa


Jezu Chryste, Panie mily
Msze święte:
 • 1500

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 1700

  Różaniec

 • 1800

  Nabożeństwo

Ewangelia (Mt 28, 1-10)

Chrystus zmartwychwstał


Trzy błędy podczas święcenia pokarmów
Msze święte:
 • 0900

  do 1200 - Święcenie pokarmów

 • 1500

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 2000

  Za parafian

Ewangelia (J 20, 1-9)

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego


Wielkanoc - Zmartwychwstanie Jezusa. [Piotr Kropisz SJ]
Msze święte:
 • 0600

  Rezurekcja i Msza św.

  Za śp. Feliksy, Piotra, Henryka Majszyków i Mariana Gruba

 • 1045

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 1100

  Za śp. Bogusława, Jana, Marianny, Ignacego Kuć i ich rodziców


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Łukasz Patryk Puła, kawaler z par. św. Kazimierza w Giżycku i Patrycja Anna Cudna, panna z par. tut.

Ewangelia (Mt 28, 8-15)

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom


Zmartwychwstanie i posłańcy dobrej nowiny. Łk 24; 1-12. s. Judyta Pudełko, o. Piotr Kropisz
Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Wacława i Ignacego Jacak

 • 1045

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 1100

  Za śp. Grzegorza Kulma, c.r. Kulma i Kruszewskich

 • 1800

  Za śp. Ryszarda i Wandy Kowalczyków w 8 r. śm.

 • 1745

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 1800

  W 10 r. ślubu Beaty i Piotra

 • 1745

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 1800

  Za śp. Stefana, Marianny, Wiesława i Kazimierza Piekut

 • 1745

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 1800

  Za śp. Stanisława, Zofii i Aleksandra Wieczorków

 • 1745

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 1800

  Za śp. Stanisławy, Stanisława, Janusza, Władysławy Kaczmarków, Haliny Brzezińskiej, c.r. Kaczmarków i Kowalczyków

 • 0745

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 • 0800

  Za parafian

Ewangelia (J 20, 19-31)

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Krystyny w 13 r. śm. Heleny, Franciszka Kulmów i Kingi Gniado

 • 1100

  Msza św. odpustowa

 • 1800

  Za śp. Henryki, Piotra, c.r. Sado i Książek


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Monika Zastawna, panna z Makowca Małego z par. Dobre i Mariusz Bąk, kawaler z par. tut.

Za zmarłych:

Pożegnaliśmy śp. Sylwestra Gniado

 • 1800

  Za śp. Ludwiki i Stanisława Makos

 • 1800

  Za śp. Katarzyny Gańko

 • 1800

  Za śp. Jana, Celestyny, Włodzimierza, Barbary, Moniki, Mariana i Janiny Bąk

 • 1800

  Za śp. Genowefy Gańko w 1 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Władysława, Apolonii i Zygmunta Siwak

 • 1700

  Ślub Łukasza Patryka Puła i Patrycji Anny Cudnej

 • 1800

  Za Jana Grabarczyka w 13 r. śm. i jego rodziców

Ewangelia (Łk 24, 13-35)

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba


III Niedziela Wielkanocna, rok A; Łk 24, 13-35 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jana, Anny i Stanisława Majszyków

 • 1100

  Za śp. Wojciecha, Anieli i Jana Rogulskich

 • 1800

  Za śp. Rozalii, Józefa Konowrockich i c.r. Gańko


Ogłoszenia:
 • Pierwszy Piątek, Sobota i Niedziela Miesiąca
 • Nabożeństwa Majowe: w dni powszednie po Mszy św. o 1800, w uroczystości, święta i podwójne msze św. o 1730
 • Zapowiedzi:
  • Monika Zastawna, panna z Makowca Małego z par. Dobre i Mariusz Bąk, kawaler z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b