Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2018

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus


Msze święte:
 • 1100

  Za śp. Heleny, Stanisława Pszonka, Władysławy i Mieczysława Strzelec

 • 0700

  Za Parafian

 • 0700

  Za Parafian

 • 1700

  Za śp. Katarzyny Gańko

 • 0700

  Za Parafian

Ewangelia (Mk 1, 7-11)

Chrzest Jezusa


Chrzest Pański - ks. Piotr Pawlukiewicz
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Anny, Wiesława Barańskich, Barbary i Henryka Zielińskich

 • 1100

  Za śp. Juliana Gańko

 • 1800

  Za śp. Jerzego Królak i c.r. Królaków


Ogłoszenia:
 • Ogłoszenie wizyty duszpasterskiej i informacja o balu

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2c
 2. 3a
 3. 3b
 • 0700

  Za Misjonarzy


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Szkolna od godz. 1500
 • 0700

  Za Misjonarzy


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Miła od godz. 1500
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Słoneczna od godz. 1500
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Leśna od godz. 1500
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Długa od godz. 1500
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa (do P. Popis) od godz. 930

Ewangelia (J 1, 35-42)

Znaleźliśmy Mesjasza


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zdzisława Barszczewskiego w 25 r. śm.

 • 1100

  Za śp. Stanisława Grabarczyka w 3 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Czesława Wieczorka w 20 r. śm.


Ogłoszenia:
 • Ogłoszenie wizyty duszpasterskiej

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3c
 2. 4a
 3. 4b
 • 1800

  Za Zmarłych


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Polna od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa c.d. od godz. 1500
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna (do P. Kalinowskich) od godz. 1400
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna c.d. od godz. 1400
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia od godz. 1400
 • 1800

  Za śp. Jana Kuć


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, Kolonia Zachodnia od godz. 930

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jana Okrzeja w 15 r. śm.

 • 1100

  Za śp. Jana Szymanowskiego w 3 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Władysława, Józefy i Henryka Siporskich


Ogłoszenia:
 • Ogłoszenie wizyty duszpasterskiej

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 1c
 • 1800

  Za śp. Zdzisława Kowalczyka w 30 dzień od pogrzebu


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, przystanek od godz. 1400
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Strażacka od godz. 1400
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna (do P. Kowalczyków) od godz. 930
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna c.d. od godz. 930
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 930
 • 1800

  W 50 r. ślubu Stefana i Jadwigi oraz Beaty w r. urodzin


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Jankowskich od godz. 930

Ewangelia (Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jako mający władzę


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Aleksandra Główka, Władysławy, Jana, Henryka Kulmów, c.r. Kulmów i Główków

 • 1100

  Za śp. Zofii, Stefana, Eugeniusza i Heleny Foryś

 • 1800

  Za śp. Henryka Kulma w 12 r. śm.


Ogłoszenia:
 • Ogłoszenie wizyty duszpasterskiej

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 2c
 • 1800

  W 18 r. urodzin Jakuba


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 1400
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Mińska od godz. 1400
 • 0700

  Za zmarłych kapłanów


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do skrzyżowania na Górzankę po obu stronach od godz. 1400