Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2019

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus


Msze święte:
 • 1100

  Za śp. Heleny, Stanisława Pszonka, Władysławy i Mieczysława Strzelców

 • 0700

  Za Parafian

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Katarzyny Gańko

 • 1800

  Za śp. Leszka Przemysława Zgódka w 30 dzień od pogrzebu

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze wschodu


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Krystyny Niemczak

 • 1100

  Za śp. Jerzego Królaka, c.r. Królaków i Sadoch

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko i c.r. Gańko


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 5b
 2. 1a
 3. 1b
 • 0700

  Za śp. Ks. Bp. Stanisława Kędziorę


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Północna od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Ks. Wojciecha Zebłowskiego


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Południowa od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Ks. Aleksandra Juszczuk


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do skrzyżowania na Górzankę po obu stronach od godz. 1300
 • 1800

  Za zmarłych


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 1300
 • 0700

  Za śp. Michała Antoniego Bielińskiego


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Mińska od godz. 1300
 • 0700

  Za śp. Ks. Jana Gryciuk


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna (od Rysia) do Sołtysa od godz. 930

Ewangelia (Łk 3, 15-16. 21-22)

Chrzest Jezusa


Rozdarte niebo: Daję Słowo - Chrzest Pański - 10 I 2021
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiesława i Anny Barańskich, Henryka i Barbary Zielińskich

 • 1100

  Za śp. Stanisława w 2 r. śm., Anieli i Bogdana Gruba

 • 1800

  Za śp. Stanisława Grabarczyka w 4 r. śm.


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1c
 2. 2a
 3. 2b
 • 0700

  Za śp. Ks. Jana Gostołek


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Szkolna c.d. od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Jana, Władysławy Bieńkowskich, Anny, Bolesława, Zdzisława i Marleny Barszczewskich


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, przystanek od godz. 1300
 • 0700

  W int. Misji


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do P. Lubaszki od godz. 930
 • 0700

  W int. Misji


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Gościnna do końca od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Jankowskich od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Jana Kuć


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 930

Ewangelia (J 2, 1-12)

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej


Druga Niedziela zwykła, rok C. J 2, 1-11 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Henryka Kulmy w 13 r. śm.

 • 1100

  W 60 r. urodzin Teresy i c. rodzinę

 • 1800

  Za śp. Jana, Stefanii, Henryka, Janiny Okrzejów, Zbigniewa Wolszczak, c.r. Okrzejów, Sado i Gańko


Serdecznie zapraszamy na KONCERT DLA BARTKA!!!

opis:


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2c
 2. 3a
 3. 3b
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, Kolonia Zachodnia od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Władysława, Józefy i Henryka Siporskich


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Słoneczna od godz. 1300
 • 1800

  W 18 r. urodzin Sebastiana Bartnickiego


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Polna od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Leszka Przemysława Zgódki


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Szkolna od godz. 1300
 • 1800

  Za śp. Stanisława, Kazimiery, Józefa i Jana Kalinowskich


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Długa od godz. 930

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie


Trzecia Niedziela zwykła, rok C. Łk 1, 1-4; 4, 14-21 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Zofii, Stefana, Eugeniusza i Heleny Foryś

 • 1100

  Za śp. Jana Szymanowskiego w 4 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Eugeniusza w 8 r. śm., Henryki, Jerzego i Mirosławy Tkacz


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3c
 2. 4a
 3. 4b
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Strażacka od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Leśna od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Miła od godz. 1300
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna (do P. Kalinowskich) od godz. 930