Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 28 lutego 2019

 • 1800

  Za śp. Janiny Jackiewicz w 1 r. śm.


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna c.d. od godz. 930

Ewangelia (Łk 2, 22-40)

Ofiarowanie Jezusa w świątyni


Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Mariana Gańko w 15 r. śm., c.r. Urbanek i Gańko

 • 1800

  Za śp. Marianny, Piotra, Władysława Kaczmarków, Józefa Kuć

Ewangelia (Łk 4, 21-30)

Jezus odrzucony w Nazarecie


Czwarta Niedziela zwykła, rok C. Łk 4, 21-30 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Stanisława Kalinowskiego w 2 r. śm.

 • 1100

  W 50 r. ślubu Czesławy i Kazimierza

 • 1800

  W 1 r. urodzin Emilii


Za zmarłych:

Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Henryka Krusiewicza i Kazimierza Gniado

Wypominki:
 1. 1b
 2. 1c
 3. 2a
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa (do P. Popis) od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa c.d. od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna (do P. Kowalczyków) od godz. 930
 • 0700

  Za Parafian


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna c.d. od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Sławomira Bartnickiego

 • 1700

  W 18 r. urodzin Karola

Ewangelia (Łk 5, 1-11)

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem


Piąta Niedziela zwykła, rok C. Łk 5, 1-11 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 35 r. ślubu Marzanny i Tadeusza

 • 1100

  Za śp. Stanisława, Apolonii i Stanisława Wocial

 • 1800

  Za śp. Genowefy i Stanisława Konowrockich


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z dziećmi i rodzicami kl. 3 po Mszy św. o 1100
 • Do chorych udam się w poniedziałek 11 lutego od godz. 1000

Za zmarłych:

Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Janinę Jackiewicz

Wypominki:
 1. 2b
 2. 2c
 3. 3a
 • 1800

  Za zmarłych

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Władysławy, Bronisława, Aleksandra Kowalczyków, Zygmunta Majszyka i Czesławy Dąbrowskiej

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Władysławy i Kazimierza Jackiewiczów

Ewangelia (Łk 6, 17. 20–26)

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom


Szósta Niedziela zwykła, rok C. Łk 6, 17.20-26 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Aleksandra Główka, c.r. Główka, Jana, Władysława Kulmów i c.r. Kulmów

 • 1100

  W 35 r. ślubu

 • 1800

  Za śp. Ryszarda Laskowskiego, c.r. Laskowskich i Biernackich


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z kandydatami do bierzmowania po Mszy św. o 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3b
 2. 3c
 3. 4a
 • 0700

  Za zmarłych

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za Parafian

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Henryka Krusiewicza (Intencja pracowników Sądu w Siedlcach)

 • 1800

  Za śp. Macieja Gańko

Ewangelia (Łk 6, 27–38)

Miłujcie waszych nieprzyjaciół


Siódma Niedziela zwykła, rok C. Łk 6, 27-38 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Henryka Perzanowskiego i c.r. Perzanowskich

 • 1100

  W 50 r. urodzin Barbary

 • 1800

  Za śp. Władysława i Zofii Gańko


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z kl.4 i ich rodzicami po Mszy św. o 1100
 • Kurs przedmałżeński w najbliższą niedzielę po Mszy św. o 1800

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 4b
 2. 4c
 3. 5a
 • 1800

  Za śp. Mirosława Ruta w 11r. śm.

 • 1800

  Za Jana, Władysławy Bieńkowskich, Anny, Bolesława, Zdzisława i Marleny Barszczewskich

 • 1800

  Za Heleny, Wiktora Jurek i ich rodziców

 • 1800

  Za Wiesławy Fabianowicz w 1r. śm.