Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 października 2019

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za dusze w czyśćcu cierpiące

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Mariana Gruba

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za dusze w czyśćcu cierpiące

 • 1800

  Różaniec

 • 1840

  W r. urodzin Mateusza

 • 1700

  Ślub Doroty i Damiana

 • 1800

  Różaniec

 • 1840

  Za śp. Władysława Brzost

Ewangelia (Łk 17, 5-10)

Służyć z pokorą


XXVII Niedziela zwykła, rok C - Łk 17, 5-10 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Siostry z Koła Żywego Różańca

 • 1100

  O Boże błogosławieństwo dla Marleny i Damiana w 10 r. ślubu oraz Karoliny

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Krzysztofa, Bolesława Kulma i c.r. Kulmów


Ogłoszenia:
 • Do chorych udam się w piątek od godz. 900

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 1c
 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  O Boże błogosławieństwo dla Marzanny i Andrzeja w r. ślubu

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za dusze w czyśćcu cierpiące

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za Parafian

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Zbiorowa za zmarłych

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za dusze w czyśćcu cierpiące

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Janusza i Czesława Wróblewskich

Ewangelia (Łk 17, 11-19)

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu


XXVIII Niedziela zwykła, rok C - Łk 17, 11-19 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jana Gniado, Ireny, Feliksa, Bolesława, Stanisława Siporskich, ich rodziców i Andrzeja Kobza

 • 1100

  Za śp. Edwarda, Janiny Kalinowskich i Katarzyny Wasilewskiej

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  W 18 r. urodzin Iwony


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 2c
 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za Parafian

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Jadwigi, Henryka Gniado i ich rodziców

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Stanisława Krusiewicza, jego rodziców i c.r. Wieczorków

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  O Boże błogosławieństwo dla Piotra

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  O Boże błogosławieństwo dla Tomasza Rut i Wojciecha

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  W r. ślubu Barbary i Ryszarda

 • 1830

  W 18 r. urodzin Bartłomieja

Ewangelia (Łk 18, 1-8)

Wytrwałość w modlitwie


"Many crimes of Cain" - wykonanie: Joan Baez, muzyka: Georges Delerue
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jana, Władysławy Bieńkowskich, Anny, Bolesława, Zdzisława i Marleny Barszczewskich

 • 1100

  Za śp. Anny, Feliksa i Grzegorza Tkacz

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  W r. ślubu Danuty i Czesława Tkacz


Ogłoszenia:
 • W tym tygodniu przyjmujemy na wypominki jednorazowe i roczne oraz intencje mszalne na 2020 r. W niedzielę ze względu na inne obowiązki kancelaria nieczynna
 • Kancelaria czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 1600 do 2000
 • Od niedzieli do wtorku mamy nabożeństwo 40-to godzinne od godz. 1500

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 2c
 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Krystyny Gniado w r. śm.

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Stanisława Grabarczyka, jego rodziców, Grzegorza Grabarczyka, Stanisława, Bronisławy i Andrzeja Bąk

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Stanisławy Grzęda, Kazimierza Konowrockiego, Bogusława Okleja i Stefana Piotrowskiego

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Katarzyny Gańko

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Władysławy, Stanisława Kowalczyków i ich rodziców

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Zofii w r. śm., Stanisława Biernackich, Jana i Agnieszki Ostrowskich

Ewangelia (Łk 18, 9-14)

Przypowieść o faryzeuszu i celniku


XXX Niedziela zwykła, rok C - Łk 18, 9-14 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jadwigi Dudzińskiej w 11 r. śm.

 • 1100

  O Boże błogosławieństwo dla Sylwii i Wojciecha oraz ich dzieci

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za śp. Macieja Gańko


Ogłoszenia:
 • W tym tygodniu przyjmujemy na wypominki jednorazowe i roczne oraz intencje mszalne na 2020 r.
 • Kancelaria czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 1600 do 2000. Z wyjątkiem niedziel, świąt i uroczystości

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 1c
 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za Parafian

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  W r. urodzin Renaty

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za Parafian

 • 1700

  Różaniec

 • 1745

  Za Parafian