Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2020

 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)

 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)

 • 1845

  Za śp. Barbary Mroziewicz w 30 dzień od śmierci

 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)

 • 1845

  Za śp. Katarzyny Gańko

Ewangelia (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 15 r. urodzin Błażeja

 • 1100

  Za śp. Mieczysława, Władysławy Strzelec, Heleny i Stanisława Pszonka

 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Ogłoszenia:
 • Kolęda od 07 do 11.01.2020
 • Zapowiedzi:
  • Sławomir Siporski, kaw. z par. tut. i Martyna Siwak, panna z par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębem Wielkim

Za zmarłych:

Pożegnaliśmy śp. Helenę Kuć

Wypominki:
 1. 1c
 2. 2a
 3. 2b

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze wschodu


Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Władysławy, Jana Kulmów, Aleksandra Główka, c.r. Kulmów i Główka

 • 1100

  Za śp. Juliana Gańko w 7 r. śm

 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)

 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna (do P. Kalinowskich) od godz. 1000
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Północna c.d. od godz. 1400
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Polna od godz. 930
 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)

 • 1845

  Za Wiernych Zmarłych


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Leśna od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Strażacka od godz. 930

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa


Rozdarte niebo: Daję Słowo - Chrzest Pański - 10 I 2021
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 5 r. urodzin Marceliny

 • 1100

  Za śp. Stanisława Grabarczyka w 5 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Ogłoszenia:
 • Kolęda od 07 do 11.01.2020

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2c
 2. 3a
 3. 3b
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Długa od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, Kolonia Zachodnia od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Miła od godz. 1400
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia od godz. 1000
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Słoneczna od godz. 1400
 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)

 • 1845

  Za śp. Jana Kuć w r. śm.


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Szkolna od godz. 1400

Ewangelia (J 1, 29-34)

Duch Święty spoczął na Jezusie


Druga Niedziela zwykła, rok A. J 1, 29-34 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiesława, Anny Barańskich, Henryka i Barbary Zielińskich

 • 1100

  Za śp. Jana Szymanowskiego w 5 r. śm. i jego rodziców

 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Ogłoszenia:
 • Kolęda od 20 do 25.01.2020
 • Spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 3 po wieczornej Mszy św. dnia 26.01.2020

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3c
 2. 4a
 3. 4b
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa (do P. Popis) od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Ogrodowa c.d. od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, przystanek od godz. 1400
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)

 • 1100

  Msza św. żałobna, śp. Józef Okrzeja, zm. 20 stycznia 2020 w wieku 71 lat


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna (do P. Kowalczyków) od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Brzóze, ul. Kościelna c.d. od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Jankowskich od godz. 930

Ewangelia (Mt 4, 12-23)

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza


Trzecia Niedziela zwykła, rok A. Mt 4, 12-23 - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Henryka Kulmy i Wiesławy Fabianowicz

 • 1100

  Za śp. Eugeniusza w 9 r. śm., Henryki, Jerzego i Mirosławy Tkaczów

 • 1800

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Ogłoszenia:
 • Kolęda od 27.01.2020 do 1.02.2020
 • W najbliższą niedzielę przynosimy świece

Za zmarłych:

Pożegnaliśmy śp. Józefa Okrzeja i Pawła Kulmę

Wypominki:
 1. 4c
 2. 5a
 3. 5b
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Żuków, od P. Majszyków do kościoła od godz. 930
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Mińska od godz. 1400
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, ul. Wojska Polskiego od godz. 1400
 • 0700

  Za śp. Kazimierza Gniado (G)


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Południowa od godz. 930
 • 1730

  W 30 dzień od pogrzebu śp. Heleny Kuć

 • 1800

  O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki w r. urodzin


Wizyta duszpasterska:
 • Cyganka, Kolonia Północna do torów od godz. 930