Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 30 września 2020

 • 0800

  Rozpoczęcie Roku Szkolnego

 • 1800

  Za Parafian

 • 1800

  Za Parafian

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Ignacego i Romana Biernackich

Ewangelia (Mt 18, 15-20)

Braterskie upomnienie


XXIII Niedziela Zwykła, rok A; Mt 18, 15-20
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 40 r. ślubu Honoraty i Stanisława

 • 1100

  W r. ślubu Magdaleny i Waldemara oraz ich dzieci

 • 1800

  Za śp. Marianny, Stanisława Jackiewiczów, Czesława i Aleksandry Rozbickich


Ogłoszenia:
 • Podziękowania
 • Zapowiedzi:
  • Krzysztof Paczkowski, kawaler z par. tut. i Karolina Szulecka, panna par. Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim
  • Tomasz Schabowicz, kawaler z Warszawy i Magdalena-Patrycja Mazek, panna z par. tut.
  • Damian Zwierz, kawaler z par. Siennica i Sylwia Soszka, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 4b
 2. 4c
 3. 5a
 • 1800

  Za wszystkich zmarłych

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Zofii, Stefanii, Władysława Kowalczyków, Zygmunta Komuda i Zygmunta Majszyka

Ewangelia (Mt 18, 21-35)

Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi


XXIV Niedziela zwykła, rok A; Mt 18, 21-35
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Anny, Wiesława Barańskich, Barbary i Henryka Zielińskich

 • 1100

  Za śp. Józefa Kowalczyka i jego rodziców

 • 1800

  Za śp. Jerzego w 1 r. śm., Barbary w 10 r. śm., Stefana, Eugenii Kulma i Włodzimierza w 1 r. śm.


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Tomasz Schabowicz, kawaler z Warszawy i Magdalena-Patrycja Mazek, panna z par. tut.
  • Damian Zwierz, kawaler z par. Siennica i Sylwia Soszka, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 5b
 2. 5c
 3. 1a
 • 1800

  Za śp. Andrzeja, Agnieszki Biernackich, Jana i Genowefy Jackiewicz

 • 1800

  Za śp. Józefa i Heleny Porębskich

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Władysława, Jana Jaglińskich i ich rodziców

 • 0700

  Za Parafian

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy


XXV Niedziela zwykła, rok A; Mt 20, 1-16a
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Stanisława Krusiewicza w 3 r. śm i jego rodziców

 • 1100

  Za śp. Henryki w 4 r. śm., Eugeniusza, Jerzego i Mirosławy Tkaczów

 • 1800

  Za śp. Zofii i Władysława Gańko


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z kandydatami do bierzmowania po Mszy św. o 1100
 • Za tydzień po Mszy św. o 1100 spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 3

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 1c
 3. 2a
 • 1800

  Za śp. Gabryela Gadomskiego, jego rodziców, Julianny, Wacława Woś, ich rodziców, Kazimiery i Jana Pawłowskich

 • 1800

  Za śp. Bogusława Kuć

 • 1800

  Za śp. Sławomira Bartnickiego

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Józefa Siporskiego

 • 1700

  W 50 r. ślubu Sabiny i Stanisława

 • 1800

  Za śp. Heleny, Bolesława i Stanisława Książek

Ewangelia (Mt 21, 28-32)

Nawrócenie prowadzi do zbawienia


XXVI Niedziela zwykła, rok A; Mt 21, 28-32
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Michała, Kazimiery, Bogusławy, Mariana Siporskich, c.r. Siporskich i Kulma

 • 1100

  Za śp. Janusza i Czesława Wróblewskich

 • 1800

  Za śp. Haliny, Henryka Wieczorków, Andrzeja, Feliksy Niemczak, Stanisława i Stanisława Gniado


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z rodzicami i dziećmi kl. 3 po Mszy św. o 1100
 • Proszę o zgłaszanie chorych

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 2c
 3. 3a
 • 1800

  W 11 r. ślubu Kamila i Agnieszki

 • 1800

  Za śp. Genowefy i Stanisława Konowrockich

 • 1800

  Za śp. Ireny-Anny Kalinowskiej w 30 dzień od pogrzebu