Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 grudnia 2020

 • 0600

  Za Parafian

 • 0600

  Za Parafian

 • 0600

  Za Parafian

 • 0600

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Barbary Rozbickiej c.r. Rozbickich i Jackiewicz

 • 0600

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Emilii, Stanisławy, Aliny, Franciszka, Tadeusza Siporskich, Władysława i Anny Książek

Ewangelia (Mk 1, 1-8)

Prostujcie ścieżki dla Pana


Druga Niedziela Adwentu, rok B. Mk 1, 1-8 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Władysława, Haliny Rosik, Jadwigi i Henryka Jackowicz

 • 1100

  W imieniny Barbary

 • 1800

  Za śp. Władysławy Bieńkowskiej


Ogłoszenia:
 • Są do nabycia w zakrystii opłatki i świece

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 5a
 2. 5b
 3. 5c
 • 0600

  Za Parafian

Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą


Msze święte:
 • 0600

  Za śp. Aleksandra Książka

 • 1800

  Za śp. Barbary Rozbickiej (Koło Gospodyń Wiejskich)

 • 0600

  Za śp. Leokadii, Stanisława i Jana Kruszewskich

 • 1800

  Za śp. Heleny Ryżko w 30 dzień od śmierci

 • 0600

  Za Parafian

 • 1800

  Za bliskich zmarłych

 • 0600

  Za śp. Jerzego Czaban i Elżbiety Gromadowskiej

 • 1800

  Za śp. Mariusza Kobza w 30 dzień od śmierci

 • 0600

  Msza dziękczynna w 2 r. po przeszczepie u pani Barbary

 • 1800

  Za śp. Ignacego Krasny

Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)

Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie


Trzecia Niedziela Adwentu, rok B. J 1, 6-8. 19-28 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Barbary w 30 dzień od śmierci, Aleksandry, Czesława Rozbickich, Marianny i Stanisława Jackiewicz

 • 1100

  Za śp. Władysława, Józefy, Henryka Siporskich i Sławomira Sasin

 • 1800

  Za śp. Edmunda Paczkowskiego


Ogłoszenia:
 • Są do nabycia w zakrystii opłatki i świece

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 1c
 3. 2a
 • 0600

  Za śp. Zofii, Aleksandra i Jana Kowalskich

 • 0600

  Za Parafian

 • 0600

  Za śp. Teresy, Czesława, Jana i Bożeny Gryz

 • 0600

  Za Parafian

 • 1800

  Za śp. Henryka Biernackiego w 30 dzień od śmierci

 • 0600

  Za śp. Jana Kowalskiego w 8 r. śm.

 • 0600

  Za śp. Zofii, Piotra, Jana Rek, rodziców chrzestnych i sąsiadów

 • 1800

  Za śp. Gabryela Gadomskiego

Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Maryja pocznie i porodzi Syna


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Janiny i Jana Żukowskich

 • 1100

  Za śp. Wiesławy Ostrowskiej

 • 1800

  Za śp. Leokadii, Zygmunta i Stanisława Gajcy


Ogłoszenia:
 • Są do nabycia w zakrystii opłatki i świece

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 2c
 3. 3a
 • 0600

  Za śp. Mieczysława Domańskiego w 30 dzień od pogrzebu

 • 1800

  Za śp. Moniki Gnich w 2 r. śm.

 • 0600

  Za Parafian

 • 0600

  Za śp. Stanisława Krusiewicza, jego rodziców i c.r. Wieczorków

 • 0600

  Za śp. Adama, Stanisławy, Jana i Marianny Bieńkowskich

Ewangelia (Mt 1, 1-25)

Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia


Boże Narodzenie - o. Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0000

  Za Parafian

 • 1100

  Za śp. Jana Gniado w 8 r. śm., Ireny, Feliksy, Bolesława, Stanisława Siporskich ich rodziców i Andrzeja Kobza

Ewangelia (Mt 10, 17-22)

Duch Ojca waszego będzie mówił przez was


Jezus malusieńki
Msze święte:
 • 0900

  Za śp. Stefanii w 15 r. śm. Jana, Henryka, Tadeusza, Janiny Okrzeja, Zbigniewa Wolszczak, c.r. Okrzeja, Sado i Gańko

 • 1100

  Za śp. Mariana-Stanisława Kowalczyka w 12 r. śm.

Ewangelia (Łk 2, 22-40)

Dziecię rosło napełniając się mądrością


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  W 5 r. ur. Michała

 • 1100

  Za śp. Anny, Stanisława Cudnych c.r. Cudnych i Brzost

 • 1800

  Za śp. Janiny Bakuła


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1c
 2. 2a
 3. 2b
 • 1730

  Za śp. Jadwigi Barańskiej

 • 1800

  Za śp. Jana i Krystyny Perzanowskich

 • 1730

  Za śp. Anieli Gańko

 • 1800

  Za śp. Stanisława, Stefanii, Stanisława Gańko, Władysława i Cecylii Laskowskich

 • 1800

  Za śp. Sylwestra Gniado

 • 1700

  Za śp. Sylwestra Książka