Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 stycznia 2021

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus


Msze święte:
 • 0900

  Za Parafian

 • 1100

  Za śp. Mieczysława, Władysławy Strzelec, Heleny i Stanisława Pszonka

 • 1800

  Za śp. Jerzego Gańko w 30 dzień od śmierci

Ewangelia (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Heleny, Franciszka, Zdzisława Kowalczyk i Kuć

 • 1100

  W r. ślubu Iwony i Pawła oraz ich dzieci Jakuba i Emilii

 • 1800

  Za śp. Heleny Kuć w 1 r. śm., c.r. Kuć i Pechcin


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2c
 2. 3a
 3. 3b
 • 1800

  Za śp. Katarzyny Gańko

 • 1800

  Za śp. ks. Józefa Skarpetowskiego

Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze wschodu


Msze święte:
 • 0900

  12 r. urodzin Dawida

 • 1100

  W 18 r. urodzin Kacpra

 • 1800

  Za śp. ks. Wiesława Chrząszcz

 • 0700

  Za śp. ks. Tadeusza Stanisława Zielińskiego

 • 1800

  Cyganka, Kolonia Południowa

 • 0700

  Za śp. ks. Artura Zawadka

 • 1800

  Cyganka, Kolonia Północna

 • 0700

  Za śp. ks. Mirosława Dec

 • 1800

  Cyganka, ul. Gościnna

Ewangelia (Mk 1, 7-11)

Chrzest Jezusa


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Stanisława Grabarczyka w 6 r. śm.

 • 1100

  Za śp. Jerzego Królak

 • 1800

  Za śp. Juliana Gańko


Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 3c
 2. 4a
 3. 4b
 • 0700

  Za śp. ks. Wiesława Chrząszcz

 • 1800

  Cyganka, ul. Szkolna

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Cyganka, ul. Wojska Polskiego

 • 0700

  Za śp. ks. Piotra Urbanowskiego

 • 1800

  Cyganka, ul. Mińska

 • 0700

  Za śp. ks. Ryszarda Okińskiego

 • 1800

  Żuków, Wszystkie ulice

 • 1800

  Za wszystkich zmarłych

 • 1800

  Za śp. Józefa, Antoniny, Ryszarda, Barbary Kopacz i c.r. Kopacz

 • 1700

  Brzóze, ul. Miła

Ewangelia (J 1, 35-42)

Znaleźliśmy Mesjasza


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Henryki i Zdzisława Barszczewskich

 • 1100

  Za śp. Jana Szymanowskiego w 6 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Marianny, Franciszka Pietrzkiewicz, Władysławy Okrzeja i zmarłych z ich rodzin


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z rodzicami i dziećmi z kl. 3 po Mszy św. o godz. 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 4c
 2. 5a
 3. 5b
 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  W 40 r. urodzin Damiana

 • 0700

  Za śp. ks. Adama Zbigniewa Szkóp

 • 1800

  Brzóze, ul. Słoneczna

 • 0700

  Za śp. ks. Kazimierza Sokołowskiego

 • 1800

  Brzóze, ul. Szkolna

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Brzóze, ul. Długa

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Brzóze, ul. Północna

 • 1800

  Za śp. Jana Kuć

 • 1700

  Brzóze, Kolonia Zachodnia

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Aleksandra Główka c.r. Główka, Władysławy, Jana Kulmów i c.r. Kulmów

 • 1100

  Za śp. Henryka Kulmy w 15 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Bolesława i Henryki Kuźma


Ogłoszenia:
 • Spotkanie z rodzicami i dziećmi z kl. 3 po Mszy św. o godz. 1100

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 5c
 2. 1a
 3. 1b
 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Brzóze, ul. Graniczna i Kolonia Wschodnia

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Brzóze, ul. Ogrodowa

 • 1800

  Za śp. Zofii, Stefana, Eugeniusza i Heleny Foryś

 • 1700

  Brzóze, ul. Kościelna

 • 0700

  Za Parafian

 • 1800

  Brzóze, ul. Polna

 • 1800

  Za śp. Stanisława, Edwarda i Janiny Kalinowskich

 • 1700

  Brzóze, ul. Leśna

 • 1800

  Za śp. Sławomira Bartnickiego

 • 1700

  Brzóze, ul. Strażacka

Ewangelia (Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jako mający władzę


Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Kazimierza Gniado w 2 r. śm.

 • 1100

  W 9 r. urodzin Jakuba

 • 1800

  Za śp. Eugeniusza w 10 r. śm. Henryki, Jerzego i Mirosławy Tkacz


Ogłoszenia:
 • Do chorych udam się w najbliższy piątek. Proszę o zgłoszenie

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2a
 2. 2b
 3. 2c