Ogłoszenia archiwalne

od 1 do 31 lipca 2022

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1700

  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Komuda

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

Ewangelia (Łk 10, 1-9)

Pokój królestwa Bożego


XIV Niedziela zwykła, rok C - Łk 10, 1-9 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Wiesława Rek, c.r. Rek i Kowalczyk

 • 1100

  Za śp. Piotra, Haliny Gryz i ich rodziców

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Dominik Grzegorz Foryś, kawaler z par. tut. i Ewa Monika Rudnik, panna z Poświętnego
  • Artur Mroczek, kawaler z par. Jakubów i Małgorzata Padzik, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2a
 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 0700

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1840

  Za śp. Władysława Brzost w 3 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1840

  Za śp. Barbary Pechcin w 1 r. śm.

 • 1700

  Ślub Agaty i Piotra

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

Ewangelia (Łk 10, 25-37)

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie


XV Niedziela zwykła, rok C - Łk 10, 25-37 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Mirosława Strzelec w 1 r. śm.

 • 1100

  Za śp. Hieronima, c.r. Urbanek i Gańko

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Artur Mroczek, kawaler z par. Jakubów i Małgorzata Padzik, panna z par. tut.
  • Maciej Szymon Pałyga, kawaler z Warszawy i Monika Gańko, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 2b
 2. 3a
 3. 3b
 • 1800

  Za wszystkich zmarłych

 • 1840

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 0700

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 0700

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1730

  Za śp. Wojciecha Rogulskiego w 18 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

Ewangelia (Łk 10, 38-42)

Jezus w gościnie u Marty i Marii


XVI Niedziela zwykła, rok C - Łk 10, 38-42 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Janiny, Adama Laskowskich i c.r. Laskowskich

 • 1100

  Za śp. Janusza Cacko w 1 r. śm.

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Maciej Szymon Pałyga, kawaler z Warszawy i Monika Gańko, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 4a
 2. 4b
 3. 5a
 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1840

  Za śp. Gabryela Gadomskiego w 2 r. śm.

 • 1730

  Za śp. Zbigniewa Kulma w 30 dzień od pogrzebu

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1730

  Za śp. Czesławy, Stanisława Skąpskich i Janusza Zagańczyka

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 0700

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1730

  Za śp. Barbary, Aleksandry i Czesława Rozbickich, Marianny i Stanisława Jackiewicz

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

Ewangelia (Łk 11, 1-13)

Chrystus uczy modlitwy


XVII Niedziela zwykła, rok C - Łk 11, 1-13 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Jana Piekut

 • 1100

  W 60 r. ślubu Ireny i Władysława

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)


Ogłoszenia:
 • Zapowiedzi:
  • Jacek Krystosiak, kawaler z Parafii Okuniew i Katarzyna Porębska, panna z par. tut.
  • Paweł Karwowski, kawaler z parafii Dębe Wielkie i Marianna Kalinowska, panna z par. tut.

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 5b
 2. 6a
 3. 1a
 • 1730

  Za śp. Anny Ruta, Mirosława i Bolesława Ruta

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 0700

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 0700

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1730

  Za śp. Grzegorza Foryś

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

 • 1700

  Ślub Moniki i Macieja

 • 1800

  Za śp. Mieczysława Domańskiego (G)

Ewangelia (Łk 12, 13-21)

Marność dóbr doczesnych


XVIII Niedziela zwykła, rok C - Łk 12, 13-21 - Piotr Kropisz SJ
Msze święte:
 • 0825

  Anioł Pański

 • 0830

  Godzinki

 • 0900

  Za śp. Anny i Wacława Gniado, Tadeusza, Marianny i Franciszka Nowickich

 • 1100

  Za śp. Anny i Stanisława Nowickich

 • 1800

  Za śp. Stanisławy, Stanisława Siporskich w 15 r. śm., Jana Jaglińskiego i Zygmunta Madziar


Ogłoszenia:
 • Do chorych udam się w pierwszy piątek miesiąca
 • Zapowiedzi:
  • Jacek Krystosiak, kawaler z Parafii Okuniew i Katarzyna Porębska, panna z par. tut.
  • Paweł Karwowski, kawaler z parafii Dębe Wielkie i Marianna Kalinowska, panna z par. tut.
  • Mariusz Wieczorek, kawaler z par. tut. i Karolina Matera, panna z par. w Kamionnie

Za zmarłych:
Wypominki:
 1. 1b
 2. 2a
 3. 2b