Misje święte

od 11 do 16 września 2016

Misje święte - dłuższe rekolekcje, które odbywają się w kościele katolickim w każdej parafii zwyczajowo co ok. 10 lat. Jest to czas słuchania nauk, codziennych nabożeństw oraz przyjmowania sakramentów, jak spowiedzi, Eucharystii, sakrament namaszczenia chorych. Misje święte prowadzi misjonarz. (Wikipedia)


Modlitwa o łaski misyjne:

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, które mają być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii.

Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: "Przyjdż królestwo Twoje".

Boże! Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętych, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

Drukuj

Msze święte:

Ewangelia (Łk 15, 1-32)

Radość z nawrócenia grzesznika


 • 0900

  Msza święte z nauką wstępną

 • 1100

  Msza święte z nauką wstępną

 • 1800

  Msza święte z nauką wstępną

Ewangelia (J 3, 16)

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne


 • 0900

  Msza święta z nauką ogólną

 • 2000

  Msza święta z nauką ogólną. Na zakończenie Apel Jasnogórski

Ewangelia (Łk 1, 45)

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła


 • 0900

  Msza święta z nauką dla dzieci

 • 2000

  Msza święta z nauką ogólną. Na zakończenie Apel Jasnogórski

Ewangelia (J 3, 13-17)

Krzyż narzędziem zbawienia


 • 0900

  Msza święta z nauką dla chorych. Na zakończenie nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w parafii

 • 2000

  Msza święta z nauką ogólną. Na zakończenie nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w parafii

Ewangelia (1 J 4, 16)

Myśmy poznali i uwierzyli Miłości, jaką Bóg ma


 • 0900

  Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

 • 2000

  Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

Ewangelia (Łk 22, 45)

To czyńcie na moją pamiątkę


 • 0900

  Msza święta z nauką ogólną. Akt zawierzenia rodzin i całej parafii Najświętszemu Sercu Bożemu

 • 1830

  Uroczyste zakończenie Misji świętych:

  - DROGA KRZYŻOWA ulicami parafii. Odnowienie przyrzeczeń wierności Krzyżowi i Ewangelii

  - Słowo Boże pod Krzyżem Misyjnym

  - Msza święta z Komunią generalną

Opublikowano przez:  Kancelaria Parafialna, 2 lata temu , Wyświetleń:  511