Historia i teren parafii

Parafia Miłosierdzia Bożego została erygowana przez ks. biskupa Kazimierza Romaniuka, ordynariusza warszawsko – praskiego, dekretem z dnia 20 listopada 1994r. Powstała na terenie wydzielonym z parafii Św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim. Parafia należy do dekanatu Św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim. Zanim to jednak nastąpiło, na terenie byłej szkoły podstawowej zaczęły powstawać zręby ośrodka duszpasterskiego. Dnia 23 sierpnia 1992r. ks. Jan Byrski odprawił pierwszą mszę św. i poświęcił plac pod budowę kaplicy, a 11 października 1992r. ks. bp Stanisław Kędziora odprawił mszę św. oraz poświęcił plac, krzyż i kaplicę.

Od Wielkiego Postu 1993 (oficjalnie od 22 czerwca) parafii przewodził ks. Zenon Pietrzak.

Teren parafii:

Do parafii należą miejscowości: Brzóze, Cyganka, Żuków.

Cmentarz parafialny znajduje się na terenie Żukowa przy drodze w kierunku Ładzynia.

Przebieg budowy Kościoła:

Kościół

Budynek Kościoła usytuowany jest na terenie dawnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance a obecnie w Żukowie. Obiekt tradycyjny, wzorowany na stylu gotyckim. Bryła zwarta, trzynawowa z dominującą nawą główną. Projektantem świątyni jest mgr inż. Zbigniew Grzesiak, a dobroczyńcą i fundatorem jej murów jest Pani Regina Korczyńska.

Dnia 25 maja 1998r. nastapiło uroczyste poświęcenie i wmurowanie przez biskupa Kazimierza Romaniuka, Ordynariusza Diecezji Warszawsko - Praskiej, kamienia węgielnego pochodzącego z grobu św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Ks. Witold Koć, który objął parafię w 2002 roku, ogrodził część terenu nabytego przez ks. Krzysztofa Pietrzaka z przeznaczeniem na cmentarz parafialny i wstawił do kościoła ławki. Przed kościołem firma pana Z. Wociala ułozyła kostkę.

Dokumenty i zdjęcia: