Brzóze

Informacje o miejscowości:

Nazwa wsi Brzóze pochodzi od drzewa - brzoza. Oznacza ona zbiorowisko na tym terenie drzew brzozowych. Najstarsi ludzie pamiętają jeszcze pewne skupiska tych drzew na obszarze obecnej wsi. Stąd więc nazwa wsi - Brzóze.

W XIII wieku ludzi tu żyjących zaatakowała choroba, w wyniku której pozostało przy życiu niewielu ludzi. Pozostający przy życiu zamieszkali na terenie obecnej wsi w pobliżu przepływającego tędy strumyka - rzeki o nazwie Długa - wypływającej z Dłużki. Było to wtedy bardzo istotne dla mieszkańców, gdyż była ona jedynym i stałym źródłem wody.

Społeczeństwo Brzózego brało czynny udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych. Potwierdzają to najstarsi ludzie. Uczestniczyli w Powstaniu Styczniowym, brali udział w I i II wojnie światowej. Pozostałością historyczną Brzózego jest kapliczka, na której widnieje napis: "Na pamiątkę szczęśliwego ocalenia wioski w czasie wojny europejskiej w latach 1914-18, wskrzeszenia Ojczyzny w 1918 roku znak ten kładą wierni synowie".

Lata po wyzwoleniu w 1944 roku mają szczególne znaczenie dla rozwoju wsi. Przybywa ludności, domów mieszkalnych i obiektów gospodarczych nowocześnie zbudowanych. Budownictwo mieszkalne jak i inwentarskie jest zróżnicowane. Spotkać można tu wiele domów zaliczanych do zainteresowania konserwatorskiego oraz postulowanych do wpisu do rejestru zabytków.

Wieś jest zwodociągowana. Wodociąg przeprowadzony jest z Królewca. Dla łatwiejszej orientacji powstały w Brzózem ulice: Stanisławowska, Leśna, Północna, Kościelna, Długa, Słoneczna, Strażacka, Miła, Szkolna, Ogrodowa, Polna, Graniczna, Wspólna.

Społeczeństwo Brzózego dało się poznać jako społecznicy. Wnieśli duży wkład w budownictwo oświatowe. W czynie społecznym pobudowano starą i nową remizę strażacką, zbudowano nowy pawilon handlowy, pomagano w budowie domu dla nauczycieli, w budowie zlewni mleka, w budowie i naprawie dróg.

Wieś Brzóze jest wsią rolniczą, wysoko towarową. Większa część ludności pracuje w rolnictwie, pozostali w zakładach pracy, przemyśle. Rozciąga się ona na obszarze 515,76 ha. Sporo obszaru zajmują użytki zielone ważne dla hodowli bydła.

Ogółem mieszka w Brzózem 688 mieszkańców, gospodarstw jest 148.


Tekst na podstawie pracy p. Władysława Wójcika pt.

"Krótka charakterystyka miejscowości tworzących Gminę Mińsk Mazowiecki".

Zdjęcie z lotu ptaka dzięki uprzejmości p. Mirosława Komorzyckiego.

Ulice w miejscowości, zarejestrowane na potrzeby terminarza kolęd:

 • Kolonia Wschodnia
 • Kolonia Zachodnia
 • ul. Długa
 • ul. Graniczna
 • ul. Kościelna
 • ul. Leśna
 • ul. Miła
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Polna
 • ul. Północna
 • ul. Słoneczna
 • ul. Stanisławowska
 • ul. Strażacka
 • ul. Szkolna

Poprawiono przez: Instalator Danych, 1 rok temu , Wyświetleń: 36