Żuków

Informacje o miejscowości:

Wieś Żuków to niewielka miejscowość w gminie Mińsk Mazowiecki leżąca w północno-zachodniej jej części. Sąsiaduje z Brzózem i Arynowem a od strony zachodniej z gminą Dębe Wielkie.

Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od folwarku, którego właścicielem był Ludwik Żukowski. Dwór przestał istnieć na długo przed wybuchem II wojny światowej. W odległych czasach był tu wiatrak, z którego korzystało dużo rolników z okolicznych miejscowości.

Dzieli się na dwie części. Jedna z nich to część ciągnąca się od Arynowa do zabudowań wschodniej części Cyganki, druga zaś od kościoła do wsi Brzóze, zwana kiedyś Tomaszowem od imienia Tomasza Stevensona, właściciela tzw. ziem dworskich po przecięciu Cyganki na dwie części przez wybudowaną w latach 1896-97 linię kolejową.

Żuków posiada wodę bieżącą, w którą zaopatruje go wodociąg Królewiec. Zajmuje obszar 144,11 ha. Stosunkowo mało jest we wsi użytków zielonych. Rozwija się gospodarka rolna, chociaż dużo ludzi pracuje poza rolnictwem.

W miejscowości mieszka 168 osób zgrupowanych w 33 gospodarstwach.


Tekst na podstawie pracy p. Władysława Wójcika pt.

"Krótka charakterystyka miejscowości tworzących Gminę Mińsk Mazowiecki"

oraz publikacji p. Bogdana Kucia pt. "Z dziejów Cyganki".

Zdjęcie z lotu ptaka dzięki uprzejmości p. Mirosława Komorzyckiego.

Ulice w miejscowości, zarejestrowane na potrzeby terminarza kolęd:

  • Od numeru 1 do 13
  • Pozostała część miejscowości

Poprawiono przez: Instalator Danych, 1 rok temu , Wyświetleń: 56